Liftutbildning
Skylift - mobila arbetsplattformar

Vår utbildning på mobila arbetsplattformar betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Vi går igenom allmänna risker, viktfördelning, kontroller och underhåll.
Vårt mål är att ni utöver själva behörigheten också skall ha så stor ekonomisk och säkerhetsmässig nytta av kursen som möjligt. Kunnig och noggrann personal minskar kostnader kring stillestånd pga tillbud. Ett korrekt utnyttjande av utrustningen spara pengar på slitage, underhåll och reparationer.

Vi använder LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra liftutbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.
​​​​​​​
LLP 1 - liftutbildningen omfattar bl a:
  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Bestämmelser och standarder
  • Klassificering
  • Trafikbestämmelser
  • Kontroller och daglig tillsyn
  • Säkerhet
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på era utbildningsbehov.