BAS-P/BAS-U
Byggarbetsmiljösamordnare

(Online)

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) samordnar arbetsmiljöarbetet under projektering (BAS-P) och under utförande (BAS-U) och kan genom intyget från denna kurs styrka sin kompetens.
​​​​​​​
Vi går igenom regelverk, roller och arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Kursen tar upp begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.
Kursen ger grundläggande kunskaper för rollen som BAS-P/BAS-U.
  • Du gör teorin på nätet och när du har klarat teoriprovet får du ditt intyg i mailen direkt och efter några dagar kommer plastkortet med posten. Ingen praktik ingår.

Kursinnehåll

  • Ansvar och uppgifter för byggherren
  • Ansvar och uppgifter för BAS-P och BAS-U
  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsmiljö och risker
  • Belastningsergonomi
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Skyddsrond, riskbedömning och arbetsberedning
  • Säkerhetsstruktur
Kursen innehåller länkar till regelverk och ett PDF-dokument där dessa är samlade. Du kommer att behöva läsa in dig några timmar på varje regelverk för att se och förstå hur de är strukturerade och att lära dig hitta information i dem. Då kan dina bokmärken och/eller PDF-dokumentet vara ett bra sätt att hitta info.

​​​​​​​Syftet med utbildningen är att:
Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Från 2995 kr

exkl.moms
​​​​​​​​​​​​​​(3743 kr inkl. moms)

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400