Motorkap

Arbete med handhållna maskiner orsakar många arbetsplatsolyckor. En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning är några faktorer som ligger bakom olyckorna, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket 2019.
Yrkesmässig och säker användning av motorkapar (Online + Praktik)
Bensin- och eldriven motorkap. • Våt- och torrkapning. • Damm i arbetsmiljön.

Utbildningen riktar sig till dig som ska använda motorkap eller till ansvarig arbetsledare som behöver känna till risker med motorkap.
​​​​​​​
I den här utbildningen kommer du att få lära dig att hantera motorkapen på ett säkert sätt för både dig själv och andra.
Efter utbildningen kommer du att:
  • Kunna bedöma risker vid olika arbetsmoment
  • Veta vilken typ av kapmaskin och typ av kapklinga som är bäst att använda i olika situationer
  • Veta hur du skall skydda dig själv och andra mot skador och att förebygga farliga situationer
  • Veta hur du skall skydda dig själv och andra mot sten- och silikondamm
  • Veta hur du skall arbeta säkert med en motorkap
Du gör teorin på nätet och när du har klarat teoriprovet kontaktar du oss för att genomföra det praktiska körmomentet hos oss i Gävle eller på annan överenskommen plats.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en motorkap vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra utbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. 

​​​​​​​Kontakta oss för att få mer information eller en offert på era utbildningsbehov.

Från 1900 kr

exkl.moms
​​​​​​​(2375.00kr inkl. moms)

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400