Ställning - allmän
(3-9 meter)

Ställning - allmän utbildning. (Online)
Ställning upp till 9 meter, allmän utbildning om ställningar

För dig som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver ha kunskaper om denna riskkälla.
Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på er arbetsplats ska ha rätt utbildning. Hen ska ha minst samma utbildningsnivå för ställningar som ni har, gärna högre. Detta gäller även om chefen själv inte deltar i själva arbetet.

 • Du gör teorin på nätet och när du har klarat teoriprovet får du ditt intyg i mailen direkt och efter några dagar kommer plastkortet med posten. Ingen praktik ingår.
När du har blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till nio meter till arbetsplanet (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion.

Du får kunskaper och insikter i:
 • Principer för konstruktion
 • Funktionssätt
 • Underhåll och användning
 • Hur risker identifieras och olyckor förebyggs
 • Hur risker för fall kan undvikas
 • Attityder till risker
 • Lagar, förordningar och standarder som gäller för området
Efter genomförd och godkänd utbildning skall du:
 • Ha kunskap om planen för uppförandet, nedmontering eller ändringar av ställningen.
 • Ha kunskaper gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Ha kunskap för att identifiera och förebygga fallrisker för människor eller föremål.
 • Ha kunskap för att identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag.
 • Veta vilka regelverk som gäller för ställningar i Sverige.
 • Känna till olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar som finns.
 • Veta hur man kan skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställning.
 • Veta hur upp- och nedförsel av ställningsmaterial kan ske på ett säkert sätt.
 • Kunna redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar ska gå till.
Tänk på att du kan behöva komplettera med fler utbildningar om det även är andra typer av ställningar du ska jobba på.

Från 1900 kr

exkl.moms
​​​​​​​​​​​​​​(2375 kr inkl. moms)

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400