Webbkurs Arbete på väg
​​​​​​​ Nivå 1.1, 1.2 och 1.3

Arbete på och vid väg innebär ökade risker både för de som arbetar på platsen och trafikanterna som passerar. (Online)

Trafikverket ställer krav på de vägarbeten som utförs där de är väghållare att alla som arbetar där skall ha en relevant säkerhetsutbildning. Våra kurser följer Trafikverkets riktlinjer om krav på kompetens enligt IFS 2009:4.

Syftet med utbildningen:

 • Ge förståelse för att det egna beteendet är viktigt för säkerheten.
 • Ge kunskaper om att utrusta och utmärka sitt eget fordon och ha kunskap om var och hur fordonets placering för maximal säkerhet och en bra/säker arbetsmiljö.
 • Ge kunskaper om att identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Utbildningen omfattar främst:

 • Allmän information om vägarbeten
 • V3 principen - Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg.
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg

Utbildningen passar:

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin dagliga arbete har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, avseende byggande, underhåll eller drift.
 • Du gör teorin på nätet och när du har klarat teoriprovet får du ditt intyg i mailen direkt och efter några dagar kommer plastkortet med posten. Ingen praktik ingår.

Från 1900 kr

exkl.moms
​​​​​​​​​​​​​​(2375 kr inkl. moms)

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400