Ta truckkort hos AD Maskin!

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt
 • Praktiska passet genomförs i våra lokaler på Sjöängsvägen 4 i Gävle. Hitta till oss...

Kursbeskrivning

För att få jobba som truckförare så säger arbetsmiljöverket i AFS 2006:5 att du måste ha tillräckliga och aktuella kunskaper både teoretiskt och praktiskt dokumenterade. Denna kurs ger dig just detta. Onlineteorin ger dig alla teoretiska kunskaper du behöver medan du på den praktiska biten får alla de praktiska kunskaper som krävs för att få jobba som truckförare.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Den praktiska delen tar ca 8 timmar (Ta med egna skyddskor om du har. Annars får du låna av oss.)
 • Onlineteorin är uppskattad till cirka 3-6 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • Lagar, förordningar och regler
 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods
 • Teori och praktik

Vem är kursen för?

Alla som skall arbeta som truckförare eller ha direkt ansvar över detta område

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Andra har frågat om:

Hur lång är en truckutbildning?
Längden på en truckutbildning kan variera beroende på vilken typ av truck som utbildningen avser, vilken nivå av kompetens som krävs samt utbildningsanordnarens program. Generellt sett kan en grundläggande truckutbildning i Sverige ta mellan 1 och 5 dagar. Truckutbildningen består oftast av teoretiska och praktiska delar. Hos AD Maskin gör du teorin själv online och själva körmomentet är inplanerat till en dag. Om du skulle behöva mer tid att öva får du naturligtvis den tid du behöver för att lära dig köra. Det ingår i kurspriset.
Vad krävs för att ta truckkort?
För att ta ett truckkort i Sverige bör du vara minst 18 år gammal och ha grundläggande läs- och skrivkunskaper i svenska, anmäla dig till utbildningen, genomgå både teoretiska och praktiska delar av utbildningen och klara provet som testar din kunskap och färdigheter. Efter att ha klarat provet får du ditt truckkort.
Hur mycket tjänar man som truckförare?
Det är många arbetsuppgifter där ett truckkort än nödvändigt. Att jobba som enbart truckförare är ganska ovanligt. Lönen för en truckförare i Sverige kan variera beroende på flera faktorer, som geografisk plats, arbetsgivare, arbetsuppgifter, erfarenhet och utbildning.

Enligt lönestatistik och genomsnittslöner kan en truckförare i Sverige tjäna mellan 20 000 och 30 000 SEK per månad före skatt. Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att individuella löner kan skilja sig åt beroende på de faktorer som nämndes tidigare. För mer specifik information om löner för truckförare bör du undersöka lönestatistik från branschorganisationer, fackförbund eller arbetsgivare inom den sektor där du är intresserad av att arbeta.
Är det lätt att ta truckkort?
Om det är lätt att ta truckkort beror på den enskilda individens förutsättningar, lärande och erfarenhet. Generellt sett anses truckutbildningen vara relativt lätt att genomföra för de flesta människor som har grundläggande läs- och skrivkunskaper, god motorik och förmåga att följa säkerhetsinstruktioner.
Truckutbildningen består av både teoretiska och praktiska delar. Den teoretiska delen innefattar lagar och regler, säkerhet, arbetsmiljö, lasthantering och truckens konstruktion. Den praktiska delen fokuserar på att lära ut hur man kör trucken, lastar och lossar samt hanterar gods på ett säkert sätt.
Kan man misslyckas med truckkort?
Ja, det är möjligt att misslyckas med att ta truckkort om man inte klarar av provet, som består av både en teoretisk och en praktisk del.
Om du misslyckas med provet kan du göra om det på nytt efter att ha repeterat kursens innehåll. Det kan vara till hjälp att gå igenom de områden där du hade svårigheter och öva mer på dem, både teoretiskt och praktiskt. Klarar du inte körningen på en gång kan du få komma tillbaks och öva mera. Det ingår i kurspriset.
Hur länge gäller ett truckkort?
I Sverige finns det ingen lagstadgad giltighetstid för truckkort. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att deras anställda har relevant och uppdaterad kunskap och kompetens för att använda truckar på ett säkert sätt. Det innebär att arbetsgivaren bör bedöma behovet av att uppdatera eller förnya truckutbildningen för sina anställda vid behov, för att säkerställa att de följer gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
Det är viktigt att komma ihåg att teknik och regelverk kan förändras över tid, och det kan vara klokt att genomgå en uppdaterad utbildning eller fortbildning inom truckkörning för att hålla sina kunskaper och färdigheter aktuella.
För att få arbeta med truckkörning måste du ha ett truckkort (truckförarbevis). Vi anordnar truckförarutbildning (truckkurs), kommer överens om utbildningsställe som passar och när du klarat teori- och körprov får du sedan ett truckkort (utbildningsbevis). Vi utbildar enligt TLP10, vilket är rekommenderat av Arbetsmiljöverket.
 Det finns fyra olika typer av truckkort som gäller olika typer av truckar som du får använda. Truckkorten delas in i grupper: A, B, C och D. Klicka här för en noggrannare beskrivning av de olika trucktyperna.
 
A är truckar som räknas till de minsta både till storlek och lyftkapacitet, därefter följer det i löpande ordning från A till C där de största finns inom kategori C. 
 
Den vanligaste truckförarutbildningen (A2-A4 + B1-B3) ger behörighet för truckar i kategori A och B. Då har man behörighet att använda de vanligast förekommande truckarna inom lager och transport. 

Tänk på att

Förutom att gå en truckkurs och därefter erhålla ett truckkort måste du ha ett godkännande från din arbetsgivare - körtillstånd - att du får köra truck. Detta får du givetvis garanterat om dina arbetsuppgifter innehåller truckkörning. Den person som utfärdar körtillståndet måste också ha truckutbildning, det räcker inte att vara VD.
 • Om en truckförare hanterar trucken utan att ha fått ett skriftligt godkännande från sin arbetsgivare eller från den som hyr ut trucken, kan det resultera i att en straffavgift påförs företaget. Denna avgift varierar från 15 000 kronor till 150 000 kronor beroende på företagets storlek i form av anställda. Avgiften tillämpas inte per enskild förseelse utan baseras på den verksamhet där överträdelsen har påvisats.
 
Har du ingen anställning kan du ändå genomgå en truckkurs för att få ett truckkort (truckförarbevis). Det är en mycket bra referens när du söker jobb som innefattar truckkörning eftersom du då kan börja arbeta som truckförare redan från första dagen.

Visste ni

Det är många som skaffar truckkort och sedan söker jobb framgångsrikt i Norge.
 
Om du bestämmer dig för att gå en truckkurs hos oss kan du beställningsrutan här på sidan och titta vilket datum som passar dig bäst. Där kan du enkelt boka din kurs och har flera olika valmöjligheter att betala.

Vad händer när du har klarat truckförarutbildningen?

När du har klarat utbildningen och är godkänd får du ett utbildningsintyg och truckkort som är utfärdat av AD Maskins instruktör. Intyget är ett grundutbildningsbevis för de trucktyper som är angivna på utbildningsintyget, det vill säga de trucktyper du har fått utbildning inom.

Vem får köra truck – vad säger lagen?

För att få köra truck finns inga egentliga krav på truckkort. Däremot ska den som kör truck enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) ha tillräckliga, aktuella kunskaper och dokumenterade som gör att hen hanterar trucken säkert. Kraven gäller även arbetsledare som arbetar på ett företag och i en position där medarbetare behöver använda truckar. Eftersom det ligger på ditt företag eller din arbetsgivare att se till att den som kör truck har rätt kompetens likställer de flesta arbetsgivare detta med ett truckkort. Arbetsmarknadens parter har gemensamt tagit fram "Riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter – TLP10" som AD Maskin också utbildar efter. Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Kör du truck inom inhägnat område behöver du inte ha ett körkort, men måste du köra truck på exempelvis en väg krävs som lägst ett traktorkort. Idag finns det olika truckförarbevis eller truckkörkort för truck: A, B eller C där beteckning beteckningen reglerar vilken typ av truck du har behörighet att köra.

Vilket truckkort kan du ta hos AD Maskin?

Det finns fyra olika typer av truckkort som gäller olika typer av truckar. Truckkorten delas in i grupper: A, B, C och D. Hos oss kan du få behörighet till truckar i kategori A2-A4 samt B1-B3. Det ger dig en grundläggande behörighet i arbete med truck inom lager och transport, och det är det som i vardagligt tal ses om ett truckkort. Utbildningen är uppbyggd av en teoretisk del som görs online och en del med praktiska övningar. Den praktiska delen görs oftast i våra lokaler i Gävle, men vi har även möjlighet att hjälpa till med truckutbildning på andra orter och upplägg. Kontakta oss, så får du hjälp!

Vad krävs för att få gå en truckförarutbildning?

Du ska ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få ta körkort.
 
Du måste inte ha körkort för bil för att få truckkort men utan vanligt körkort får du inte arbeta med eller köra trucken på allmän plats. Du behöver lägst ha traktorkort för att få köra truck utanför inhägnat område.
 
Du ska ha fyllt 18 år, ha god syn, ha gott omdöme och ansvarskänsla. Du behöver kunna behärska svenska i tal och i skrift.

Att köra truck är ofta stressigt och ställer höga krav på att du kan hantera gods och varor utan att skada uppstår. Det är också ett arbete som frestar på och belastar kroppen, främst ryggen. Tänk därför på att ta hand om din kropp och ditt mående.

Vilket truckkort behöver du?

Truckkort A gäller generellt för låglyftande truckar. Det innebär bland annat att du får köra och arbeta med:
 • låglyftande plocktruck
 • ledstaplare med eller utan åkplatta
 • låglyftande åktruck, stående eller sittande
 • låglyftare med eller utan åkplatta.
För truckkort B krävs kompetens för att använda och hantera höglyftande truckar som:
 • motviktstruck under 10 ton
 • höglyftande åktruck
 • skjutstativtruck
 • höglyftande plocktruck
 • smalgångstruck
 • fyrvägstruck.
Vad kostar ett truckkort och varför ska du satsa på det?
I många fall står företaget för kostnader för sina anställdas utbildning, vilket innebär att du får ditt truckkort betalt. Men många företag letar också efter truckförarkompetens, så även om du står för kostnaden själv är ett truckkort är en investering i ditt arbetsliv du har nytta av.  Kostnaden är från 3 500 kr.

Varför behöver truckförare ha utbildning?

Truckolyckor är vanliga och minskade olycksfall betyder att personskador, sjukskrivningar och rehabiliteringstid minskar. Det ger dig som förare bättre hälsa och minskade kostnader för företaget och samhället.

Att vara duktig och kompetent ger yrkesstolthet, men också en möjlighet att utvecklas och vara eftersökt på arbetsmarknaden. Företag som utvecklar sin personal skapar en bättre arbetsmiljö, ökar lojaliteten och minskar personalomsättningen. Att vara en attraktiv arbetsgivare minskar personalkostnader och ökar trivseln.

Kunniga och kompetenta truckförare ökar effektiviteten och minskar olyckor. Det blir säkrare och lugnare körning vilket också kan minska bränslekostnader. Med kunskap om konstruktion och mekanik blir det enklare att se över och sköta truckarna, vilket gör att maskinen håller bättre och är i bättre kondition. Det bidrar till lägre kostnader.

Bättre körning ger färre tillbud och färre skador på truckar, egendom och gods. Det är en investering som bidrar till färre produktionsstopp, minskade kostnader för reparationer och lägre försäkringskostnader.

Varför är ett truckkort viktigt för arbetsgivarens företagsförsäkringar?

Både inom företag och i överenskommelser med fackförbund så är ett förarbevis eller skriftligt intyg för genomförd truckutbildning något som är självklart. Det handlar om din säkerhet som anställd, men det handlar också om att du ska ha ett ekonomiskt skydd. Det är mer regel än undantag att försäkringsbolag kräver detta för ersättning vid skador eller olyckor. I andra fall finns det stor risk att föraren blir personligt ansvarig för kostnader som uppstår i samband med olyckan. Blir det rättssak är det alltid föraren som är ytterst ansvarig och kan bli vållande till olyckan. 

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400