Att ta truckkort hos AD Maskin

  • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
  • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
  • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Utbildning för truck - truckkort

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att den som skall arbeta med truck skall ha utbildning så att tillräckliga kunskaper uppnåtts och man har fått arbetsgivarens tillstånd. Även arbetsledare som i sitt arbete kommer i kontakt med truckar skall ha rätt utbildning. Arbetsmarknadens parter har därför gemensamt tagit fram "Riktlinjer för truckförarens kunskaper och fördigheter -­ TLP10", som detaljerat beskriver kursmål och innehåll.
 
Vi utbildar enligt TLP10 enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

​​​​​​​Teorin gör du online när det passar dig bäst, och så snart du är godkänd kan du göra de praktiska övningarna hos oss. Dessa gör du i Gävle eller på annan ort. För oss är det viktigt att erbjuda en utbildning som bygger på föreskrifterna men alltid är verklighetsförankrad.

Utbildningsintyg (truckkort eller truckförarbevis)

Vår vanligaste truckförarutbildning som vi oftast håller i egna lokaler i Gävle, ger behörighet för truckar i kategori A2-A4 + B1-B3. Då har man behörighet att använda de vanligast förekommande truckarna inom lager och transport. Se mer här om olika typer och kategorier av truckar.

Efter godkänd utbildning utfärdar vår instruktör ett utbildningsintyg (truckkort). Intyget är ett grundutbildningsbevis för de trucktyper som är angivna på utbildningsintyget.Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning för de olika trucktyperna.

Vad krävs för att få gå en truckförarutbildning?

Du ska ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Du ska ha fyllt 18 år, ha god syn, bra rygg, vara i psykisk balans, ha gott omdöme och ansvarskänsla.
​​​​​​​

Behövs B-kort?

Du måste inte ha körkort för bil för att få truckkort men för att jobba med eller framföra trucken på allmän plats måste du ha någon form av körkort - minst AM (Moped/traktor).
​​​​​​​
Vi håller kurserna på svenska så du måste behärska svenska i både tal och skrift.

Varför behöver truckförare ha utbildning?

Utöver de formella kraven på teoretiska och praktiska kunskaper och skriftligt tillstånd finns det direkt verksamhetsrelaterade skäl till att utbilda sina truckförare i rätt sätt att arbeta som är minst lika viktiga;
Minskade olycksfall medför färre personskador; färre sjukskrivningar, färre rehabiliteringsfall, bättre hälsa för förarna.Detta bidrar till minskade kostnader för företaget och samhället och mindre av lidande och försämring av arbetsinkomsten för individen.
Effektiviteten och produktiviteten ökar; säkrare, effektivare och lugnare körning, lägre bränslebränslekostnader, förarnas tillsyn av truckarna förbättras, något som bidrar till lägre kostnader för företaget.
Skador på truckar, egendom och gods minskar; minskade kostnader för reparationer, kortare och färre stillestånd, längre livslängd på truckarna, lägre försäkringskostnader ger minskade kostnader för företaget.
Truckföraren får ökad yrkesstolthet, arbetsglädje, motivation och ökad status och respekt på arbetsplatsen, ett faktum som kan bidra till lägre omsättning på personal och även minskade kostnader för företaget.
Eftersom det uppenbarligen finns en stor potential för besparingar och ökade intäkter kan utbildning och ett truckförarbevis i hög grad ses som en investering och inte bara som en skyldighet.
 
Titta i webbshopen för att hitta ett datum som passar dig. Hittar du inget där är du välkommen att höra av dig så kommer vi överens om var och när det skulle fungera för dig.
 
En annan viktig anledning att ha rätt utbildning är också att försäkringsbolagen kräver det för att ge ersättning för skador och kostnader. Finns inte rätt utbildning och någon orsakar en kostsam skada kommer föraren att stå personligt ansvarig för alla kostnader. Det är vanligt att någon person (oftast chefen) säger sig "ta ansvaret" om någon kör ändå men det fungerar inte på det viset. Inte ens om det "finns skriftligt" på det. Blir det en rättssak av olyckan så är det föraren och ingen annan som är vållande.
 
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på era utbildningsbehov.