Onlineutbildning BAS-P och BAS-U, för dig som är byggarbetsmiljösamordnare

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) samordnar arbetsmiljöarbetet under projektering (BAS-P) och under utförande (BAS-U) och kan genom intyget från denna kurs styrka sin kompetens.Vi går igenom regelverk, roller och arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.Kursen tar upp begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur. Kursen ger grundläggande kunskaper för rollen som BAS-P/BAS-U.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Teorin är uppskattad till cirka 5-8 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • byggherrens ansvar och uppgifter
 • ansvar och uppgifter inom BAS-P och BAS-U
 • lagar och föreskrifter
 • arbetsmiljö och risker
 • belastningsergonomi
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • skyddsrond, riskbedömning och arbetsberedning
 • säkerhetsstruktur.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

"Trevlig personal och fantastiska lärare"

- Jesper, tidigare kursdeltagare

Andra har frågat om:

När måste man ha bas U?
Utbildningen Bas U (även känd som BAS-P eller BAS-U) är obligatorisk för alla som arbetar på byggarbetsplatser och som ska vara ansvariga för arbetsmiljön eller tillståndet på platsen. Detta inkluderar arbetsmiljöansvariga, platschefer, entreprenörer, byggledare, elektriker etc.
När behövs BAS-P och BAS-U?
Oavsett om det handlar om byggnadsarbeten, underhåll, markarbeten, renovering, sanering eller dränering, är det alltid arbetsgivarens ansvar att se till att rätt personer finns på plats för att skapa en trygg arbetsmiljö. För arbeten som kräver en byggarbetsmiljösamordnare är det byggherren som utser samordnarna. Detta är viktigt för att se till att säkerheten på arbetsplatsen prioriteras och för att undvika risker för både arbetstagare och allmänhet.
Vad är skillnaden mellan BAS-P och BAS-U?
BAS-P samordnar de olika projektörerna som är involverade i planerings- och projekteringsfasen av byggprojektet, inklusive arkitekter och konstruktörer. Deras uppgift är att säkerställa att alla delar av projektet är samordnade och att det finns en tydlig plan för hur arbetet ska utföras.

Å andra sidan samordnar BAS-U de olika entreprenörerna som är ansvariga för att utföra själva byggandet på arbetsplatsen. Deras huvudansvar är att säkerställa att de olika entreprenörerna arbetar tillsammans på ett effektivt sätt och att det finns en övergripande plan för projektet. Genom att ha både Bas-P och Bas-U samordning på plats kan man säkerställa att hela byggprocessen går smidigt och effektivt från början till slut.
Kan man vara både BAS-P och BAS-U?
Ja, en person kan vara både BAS-P och BAS-U. Dock, om en person har båda rollerna, bör den fortfarande se till att de specifika ansvarsområdena för varje roll uppfylls korrekt på byggarbetsplatsen.
Vad är BAS-P utbildning?
Kursen för BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare, är utformad för dig som ska ta hand om säkerhetsfrågor inom byggbranschen. Om du ska vara ansvarig för arbetsmiljöfrågor i planering och projektering av byggprojekt, är BAS-P kursen för dig. Om du ska ansvara för arbetsmiljöfrågor under utförandeskedet av byggprojekt, är BAS-U kursen det rätta valet.

Målet med BAS-P och BAS-U

Målet med BAS-P och BAS-U är att du ska kunna arbeta som arbetsmiljösamordnare i byggprojekt och ha kunskap inom både planering, projektering och utförande av själva arbetet med fokus på riskbedömning, säkerhet och arbetsmiljö. Det ger dig grundläggande och användbar kunskap inom arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du skapar en arbetskultur som sätter säkerheten först.

Vad innebär det att arbeta med BAS-P och BAS-U?

BAS-P och BAS-U är två kompetensbitar som arbetsmiljösamordnare inom bygg behöver. Det handlar om att planera, samordna och utföra arbetsuppgifter säkert och på ett sådant sätt att en god arbetsmiljö skapas. Det är verktyg för att skapa arbetsmiljö som minimerar arbetsplatsolyckor och som ser till att byggprocessen flyter.

Hur klarar jag BAS?

Kursen är uppbyggd i olika steg som innehåller länkar till regelverk. Du får också ett PDF-dokument där alla regler finns beskrivna. Utbildningen är uppbyggd för att ge en förståelse och kunskap om hur alla föreskrifter ska användas och hur du kan hitta en metod för att enklare arbeta med dem i ditt arbetsliv. Räkna med att lägga ett par timmar per regelverk för att få en bild av hur de är strukturerade, vad de syftar till och hur du ska hitta information i dem. Ett tips är att löpande sätta bokmärken, så har du en smidig väg till information.

Läs in BAS-P och BAS-U online

Hos AD Maskin får du rätt kunskap och kompetens som utgår från regler och föreskrifter men förankrar dem i verkligheten. Genom en webbutbildning som utifrån gällande arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter, där innehållet alltid är uppdaterad kan du läsa in dig i din takt, när det passar dig. Ingen praktik ingår. Så snart du är redo gör du ett test online. Resultatet får du direkt och via e-post ett första intyg på att du har klarat kursen. Några dagar efter godkänd utbildning kommer kompetensbeviset med posten hem till dig.

Vad innehåller kursen BAS-P och BAS-U?

Så här ser upplägget hos AD Maskin ut:
 • byggherrens ansvar och uppgifter
 • ansvar och uppgifter inom BAS-P och BAS-U
 • lagar och föreskrifter
 • arbetsmiljö och risker
 • belastningsergonomi
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • skyddsrond, riskbedömning och arbetsberedning
 • säkerhetsstruktur.
Kunskap som kan omsättas i praktiken blir kompetens. Hos AD Maskin har vi lång erfarenhet av att bygga utbildningar som ger kunskap, men som också gör nytta i din arbetsverklighet. Genom att förankra föreskrifter i arbetslivets praktiska förhållanden och utmaningar får du ett effektivare lärande. Tillsammans med många års erfarenhet av utbildningar online och till bygg- och anläggningsbranschen får du heltäckande utbildningar.

När krävs BAS-P?

Byggarbetsmiljösamordnarens roll är att vid planering och projektering samordna exempelvis arkitekter, konstruktörer och andra leverantörer för att göra de olika aktörerna medvetna om risker och se till att enskilda processer ökar risker för en farlig arbetsmiljö under byggfasen. Det handlar om att skapa en öppen dialog, gott samarbete, samordna ritningar och se till att det finns en arbetsmiljöplan. Om du redan vid start också planerar för återvinning och hantering av miljöfarliga material, så får du en mer hållbar återvinning i projektet. För dig som vill arbeta som byggarbetsmiljösamordnare behöver ha utbildningsbevis inom BAS-P för att vara behörig.
Det får du genom AD Maskin – helt online!

Läs mer: Arbetsmiljöverket

När krävs BAS-U?

Byggarbetsmiljösamordnare är ansvarig för att utförandet av arbetet under byggprojektet är säkert och bidrar till en bra arbetsmiljö. Det krävs en aktiv roll i planering och samordning av arbetet för att inte skapa onödiga arbetsmiljörisker. BAS-U krävs i alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, markarbeten och renovering. Det behövs också vid sanering och dränering, och är helt enkelt en självklar kompetens för dig som arbetar som byggarbetsplatsmiljösamordnare.

I arbetet ingår exempelvis att samla in uppgifter och information om de risker som kan uppstå i det arbete som olika entreprenörer ska utföra. Utifrån detta ska arbetsmetoder anpassas och rätt utrustning väljas, där du som byggarbetsplatsamordnare har en stor påverkan och stort ansvar. Du ska också organisera skyddsarbetet i byggprojektet, se till att personal har personalutrymmen, toalett och dusch. Du ska också anpassa arbetsmiljöplanen så att den har bäring i verkligheten och se till att inblandade på byggprojektet har tillgång till den. Läs in kompetens online – tillsammans med oss.

Arbetsmiljöverket finns ytterligare information

Vad är skillnaden mellan BAS-U och BAS-P?

BAS-U och BAS-P är två sidor av samma mynt. Båda är lika viktiga för att skapa en säker arbetsmiljö och se till att det blir samordning av arbetsmiljöarbetet. Det är två arbetsmiljöuppdrag som någon måste och ska ansvara för på en byggarbetsplats. Skillnaden kan ses som två olika steg, där BAS-P tar upp planering av arbetet och BAS-U ser till att utförandet innebär en god arbetsmiljö. Du får båda kompetenserna genom att läsa BAS-utbildning hos AD Maskin. Gå utbildningen online när du vill, så har du kunskap tillgänglig när du behöver!

Rätt väg till BAS-P och BAS-U – välj AD Maskin!

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400