Onlineutbildning inom travers- och krankörning

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt
 • Praktiska passet genomförs i våra lokaler på Sjöhagsvägen 6 i Gävle. Hitta till oss...

Kursbeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Denna kurs ger dig som blivande traversförare de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för att sedan säkert kunna arbeta som traversförare.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Den praktiska delen tar ca 2 timmar
 • Teoridelen är uppskattad till cirka 2-4 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens olika ansvar och skydlighetsområden
 • Risker
 • Vad är ett lyftredskap?
 • Kontroll av lyftanordningar och lyftredskap
 • Planering av lyft
 • Lastkoppling och diagram
 • Manövrering med eller utan signalman

Vem passar kursen för?

Denna kurs vänder sig till dig som skall köra travers, telfer, hel eller halvportalkran eller ha ansvar över personer som gör detta.
​​​​​​​

Vad behöver du veta innan du går kursen?

Inga förkunskaper krävs

Andra har frågat om:

Vad är Travers på engelska?
På engelska översätts "travers" oftast till "overhead crane" eller "gantry crane". Båda termerna syftar på en typ av kran som används för att lyfta och flytta laster horisontellt, vanligtvis inom industrin, på lager eller på byggarbetsplatser.
När behöver man Traverskort?
Traverskort, alltså traversutbildning, behövs när någon ska arbeta med traverser, det vill säga kranar som används för att flytta laster horisontellt, vanligtvis på industrianläggningar, lager eller byggarbetsplatser. Dessa kranar kan vara både manuella och elektriska, och det är viktigt att personalen som hanterar dem har rätt utbildning och förstår säkerhetsregler och föreskrifter. Kortet bevisar att du har rätt kompetens och kunskap för att använda traverser på ett säkert och effektivt sätt.
Hur länge gäller Traversutbildning?
I Sverige finns det ingen specifik giltighetstid för traversutbildningar enligt lag, men det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att deras anställda har den kompetens och kunskap som krävs för att använda traverser på ett säkert sätt. Arbetsgivaren bör därför bedöma behovet av att uppdatera eller förnya traversutbildningen vid behov, till exempel när det sker förändringar i arbetsuppgifter, lyftutrustning eller säkerhetsföreskrifter.
Får man köra Travers utan utbildning?
I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att deras anställda har rätt kompetens och kunskap för att använda traverser och annan lyftutrustning på ett säkert sätt. Det innebär att arbetsgivaren bör se till att alla som använder traverser har genomgått en lämplig utbildning. Att köra en travers utan korrekt utbildning ökar risken för olyckor och skador samt kan leda till att arbetsgivaren bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Måste alla personer som ingår i tunga lyft ha utbildning?
Ja. Arbetsmiljöverket rekommenderar att alla personer som arbetar med tunga lyft genomgår en utbildning för att minska risken för arbetsrelaterade skador och olyckor. Detta för att alla skall ha kunskaper om att koppla last korrekt, vara medveten om risker som kan uppkomma och förstå signaler som ges.

Komplett utbildningsbevis för kranförare och traversförare

Att kunna göra säkra lyft och arbeta både säkert, effektivt och ergonomiskt med enklare kran och travers kräver kunskap. Hos AD Maskin får du snabbt den kompetens du behöver, och som Arbetsmiljöverket föreskriver, online och med praktiska övningar. Plugga verklighetsbaserat när du vill och i den takt som passar dig. Så snart du har klarat utbildningen får du ditt resultat och ett intyg via mejl och ditt utbildningsbevis i brevlådan.

Hur blir jag en bättre kranförare och traversförare?

Säkerhet, riskbedömning och kunskap om lastkoppling och signalering en viktig del inom kran och traverskörning. Precis som lastfördelning, lasthantering, operatörens roll och kommunikation. Alla delar får du hos AD Maskin. Först genom en teoretisk del som du läser helt online.

När den är godkänd och klar går utbildningen över i praktik. Efter det görs de praktiska momenten oftast hos oss i Gävle, eller på en annan ort som passar bättre. Efter godkänd utbildning får du omgående ett intyg med e-post. Några dagar senare skickar vi det fysiska utbildningsbeviset till dig. Du måste vara 18 år fyllda för att kunna gå utbildningen och ha god kunskap i svenska språket.

Boka kranutbildning hos oss!

Vad säger lagen om utbildning i kran- och travers?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. När föraren inte har uppsikt över lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne. Det ställer krav på kommunikation och kunskap för att minska risker och möjlighet till tillbud. I föreskrifterna slås också fast att arbetet ska läggas upp så att lasten är tryggt säkrad och inte kan komma i rörelse på ett sådant sätt som innebär fara. Vid lossning eller lastning för hand kräver föreskrifterna också att den som gör det har rätt kompetens och kontroll över lyftanordningen eller har direktkontakt med lyftanordningens operatör.

Vad ingår i en utbildning i kran- och travers?

Hos AD Maskin får du kunskap i exempelvis lagar, föreskrifter, regler samt säkert arbete, riskbedömning och kommunikation. Det ingår även lyft, viktfördelning, lastkoppling och signalering. Ergonomi och säkerhet tas upp i ett avsnitt som handlar om teknik och arbetsställningar. För oss är det viktigt att du redan i de teoretiska delarna ska få en kunskap som du kan använda i ditt arbete. Det gör också att de praktiska övningarna ger dig bättre kunskap, effekt och förståelse.

​​​​​​​Plugga snabbt och enkelt – kör travers säkrare!

Vad är traverskort?

För att använda en travers måste arbetstagaren eller inhyrd arbetskraft ha gått en utbildning och fått ett traverskort utfärdat. Med ett traverskort kan du som arbetar på verkstad eller inom industrin använda en travers säkert och effektivt när du ska flytta tungt material över en fast yta.

När krävs traverskort?

Traverskort krävs på alla arbetsplatser som använder travers för att flytta gods och material över en fast yta. Hos AD Maskin får du en utbildning som både kombinerar teori och praktik, där du läser in all teori i en smidig onlineutbildning. Lär dig köra travers säkrare tillsammans med oss.

Räcker det inte med kursen "Säkra lyft"?

Om du skall köra/manövrera en travers eller kran måste du gå kursen "Kran/Travers". Om du INTE själv kommer att köra MEN deltar i lyftet och signalerar eller kopplar last skall du åtminstone ha kursen "Säkra lyft". Den kan du boka här.

Vi utbildar enligt SS-ISO 9926-1

Deltagaren ska också på ett säkert sätt kunna förebygga skador på människor, maskiner och last. Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande fr o m 2007-07-01.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400