Ladda hem blanketter!

I ditt dagliga arbete stöter du säkert på tillfällen då du skriver ut samma sak gång på gång. Här nedan har vi lagt in de vanligaste blanketterna för körtillstånd, arbetsgivarintyg samt kontrollkort. Du kan ladda hem blanketterna till din dator där du kan fylla i och skriva ut dem.
 
Enligt föreskrifterna från Arbetsmiljöverket måste man utfärda ett körtillstånd för alla som skall köra maskin på företaget. Det gäller både egen och inhyrd personal. 
 
”Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven
lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.”

 
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, 29§
 
På vår sida "Info" hittar du länkar till arbetsmiljöverkets författningssamling om du skulle behöva mer information.

Körtillstånd

Kontrollkort

Arbetsgivarintyg/kompetensintyg