Här kan du ladda hem blanketter!

I ditt dagliga arbete stöter du säkert på tillfällen då du skriver ut samma sak gång på gång. Här nedan har vi lagt in de vanligaste blanketterna för körtillstånd, arbetsgivarintyg samt kontrollkort. Du kan ladda hem blanketterna till din dator där du kan fylla i och skriva ut dem.

 

Enligt föreskrifterna från Arbetsmiljöverket måste man utfärda ett körtillstånd för alla som skall köra maskin på företaget. Det gäller både egen och inhyrd personal. 

 

”Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven

lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.”

 

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, 29§

 

På vår sida "Info" hittar du länkar till arbetsmiljöverkets författningssamling om du skulle behöva mer information.

Körtillstånd
blankett körtillstånd pdf
Körtillstånd för truck

 

Körtillstånd för trucktyperna A, B, C och D.

blankett körtillstånd pdf
Körtillstånd för lyftanordningar - travers, kran

 

Körtillstånd för lyftanordningar av typerna

A - F med olika manövreringar.

 
blankett körtillstånd pdf
Körtillstånd för liftar - mobila arbetsplattformar

 

Körtillstånd för liftar av typerna

A1, A2, A3, B1, B2 och B3.

 
blankett körtillstånd pdf
Körtillstånd för arbetsmaskiner och fordon

 

Körtillstånd för verkstadsmaskiner, bakgavellyft, kärltömmare, lastväxlare, liftdumper, lyftblock, sopbil, hjullastare, motor- och röjsåg, vinkelkap heta arbeten elinstallationer

Kontrollkort
blankett kontrollkort pdf
Kontrollkort för truck
med batteridrift

 

Kontrollkort för daglig rapportering av översyn och underhåll av batteridrivna truckar. Sidan två är en checklista du kan skriva ut och sätta på väggen, förslagsvis brevid laddningsstationen.

blankett kontrollkort pdf
Kontrollkort för truck
med Förbränningsmotor

 

Kontrollkort för daglig rapportering av översyn och underhåll truckar med förbränningsmotor. Sidan två är en checklista du kan skriva ut och sätta på väggen, förslagsvis brevid laddningsstationen.

blankett kontrollkort pdf
Kontrollkort för lyftanordningar - travers, kran

 

Kontrollkort för daglig rapportering av översyn och underhåll av lyftanordningar - traverser/kranar. Sidan två är en checklista du kan skriva ut och sätta på väggen, förslagsvis brevid traversen/kranen.

blankett kontrollkort pdf
Kontrollkort för liftar - mobila arbetsplattformar

 

Kontrollkort för daglig rapportering av översyn och underhåll av liftar - mobila arbetsplattformar. Sidan två är en checklista du kan skriva ut och sätta på väggen, förslagsvis brevid laddningsstationen.

Arbetsgiva