Arbete på väg – onlineutbildning som ger rätt kunskap
Nivå 1.1, 1.2 och 1.3

Arbete på och vid väg innebär ökade risker både för de som arbetar på platsen och trafikanterna som passerar. (Online)

Allt du behöver för att ta en komplett behörighet inom arbete på väg. Minska risk för arbetsplatsolyckor och gå en webbkurs online. Hos AD Maskin får du en utbildning som bygger på föreskrifter och är förankrad i verkligheten. 


  Läs in Arbete på väg med smart onlineutbildning

  Vägen är en utmanande och många gånger farlig arbetsplats där risken för arbetsplatsolyckor är hög. Buller, ljus från mötande bilisters strålkastare, vibrationer är några exempel, precis som mötande och omgivande trafik och trafikanter. Det är en stressig och påfrestande miljö. Med ökad medvetenhet om riskerna och kunskap om hur säkerheten kan öka under din arbetsdag blir arbetsmiljön tryggare. Läs in grundutbildningen Arbetet på väg online, så får du snabbt och enkelt, när det passar dig, kompetens som kan rädda liv

  När måste du ha Arbete på väg?

  Det snabba svaret är alltid. På vägar som tillhör Trafikverket kan du räkna med att utbildningsbevis för Arbete på väg är obligatoriskt. Det innebär i praktiken att även arbete på vägar där kommuner är ansvariga innebär krav på utbildningsbevis hos leverantörer och samarbetspartner. Det är alltså en grundutbildning för dig som är vägarbetare och behöver en grundläggande utbildning, men också för dig som är arbetsledare, trafikledare eller skyddsombud och exempelvis arbetar med:
  • vägunderhållning
  • vägreparationer
  • beläggningsarbeten och andra uppdrag på vägar.

  Hos AD Maskin får du en utbildning som kombinerar teori, ett jordnära och verklighetstroget angreppssätt och där alla kan läsa i sin egen takt och när det passar dem bäst. Du behöver behärska svenska i tal och skrift.

  AD Maskin har utvecklat utbildningar online i mer än ett decennium. Vi är specialiserade på bygg-, hantverk- och anläggningsbranschen och vet hur viktigt det är att snabbt få tillgänglighet till kompetens, och till kompetens som är förankrad i både föreskrifter och den dagliga verksamheten. Välj en utbildare som bevakar de krav som Trafikverket ställer på sina samarbetspartner och anpassar innehållet i utbildningarna löpande. Det ger aktuell kunskap.

  Hur vet jag om jag har Arbete på väg?

  Om du har gått utbildningen så har du förmodligen ett utbildningsbevis. Idag är det ett inplastat kort som visar din behörighet. Arbete på väg nivå 1 gäller i 15 månader sedan behöver du förnya det. För dig som har Arbete på väg nivå 2 behöver förnya denna behörighet vart femte år.

  Vad innehåller Arbete på väg hos AD Maskin?

  Med onlineutbildning inom arbete på väg hos oss får du en komplett utbildning som du kan gå när du vill. Den är enkel att förstå och ger dig de kunskaper du behöver:

  Allmän information om vägarbeten
  V3-principen: varna, vägleda, värna
  Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
  Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
  Lyktor på fordon
  Arbete från arbetsplattform
  Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
  Riskanalys
  Regler för förare av väghållningsfordon
  Fordons placering på väg
  Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
  Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
  Arbetsmetoder
  Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
  Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
  Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg.

  Vilka kurser krävs för att klara Arbete på väg?

  Med AD Maskins kurser och utbildning online har du alla möjlighet att få kunskap, godkänt resultat och ditt utbildningsbevis snabbt och enkelt. Utbildningen utgår från verkligheten och ger dig förståelse för hur föreskrifter, regler och riskbedömning kan användas för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön när du arbetar på vägen. Här kan du läsa APV nivå 1.1, 1.2 och 1.3 direkt på webben!

  Erfarenhet och uppdatering online – gör APV hos oss!

  Hur går det till att läsa Arbete på väg via en webbutbildning?

  AD Maskins utbildningar är byggda för att du ska kunna plugga hemma och själv tillgodogöra dig den kunskap du behöver. I onlineutbildningen Arbete på väg är all utbildning helt teoretisk och ingen praktik eller praktiska prov krävs. Utbildningen avslutas med ett test som stämmer av att du har alla fakta på plats. Direkt efter avklarad utbildning får du ett första intyg via e-post. Utbildningsbeviset skickas sedan till dig via post.

  Från 1900 kr

  exkl.moms
  ​​​​​​​​​​​​​​(2375 kr inkl. moms)

  Kontakta oss

  ​​​​​​​info@admaskin.se
  026-270400