Arbete på väg – onlineutbildning som ger rätt kunskap
Nivå 1.1, 1.2 och 1.3

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Denna kurs sker online och ger dig som kursdeltagare ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat.
Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens enligt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområdet
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från forden
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning

Vem passar kurser för?

Denna kursen vänder sig till bland annat entreprenörer och leverantörer, även dig som arbetar på vägar, oavsett om det rör sig om byggande, service, underhåll eller drift. Arbetar du till exempel med servicearbeten i eller på anläggning eller är du en vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon så är kursen för dig.

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs

"Bra miljö och trevlig personal"

- Christoffer, tidigare kursdeltagare

Andra har frågat om:

Hur länge gäller Arbete på väg steg 1.1 till 1.3?
Trafikverket har inte satt någon giltighetstid för dessa utbildningsintyg. Kravet är att en medarbetare alltid ska ha rätt kompetens och detta är arbetsgivarens ansvar.
När behöver man APV?
Arbete på väg behövs vanligtvis när det utförs underhålls- eller reparationsarbeten på vägarna eller i dess närhet. Dessa arbeten kan omfatta asfaltering, vägmarkering, shaktning, återuppbyggnad av broar och reparation av skador på vägbanan. Under sådana arbeten kan delar av vägen blockeras eller begränsas, vilket är viktigt för att säkerställa säkerheten för både arbetarna och för trafikanterna. Arbete på väg är nödvändigt för att säkerställa att våra vägar är säkra och i god kondition.
Hur vet jag om jag har arbete på väg?
Om du vill veta om du har utbildningen Arbete på väg eller inte, kan du kontakta din arbetsgivare eller den organisation som har gett dig utbildningen. De kan ge dig information om vilken typ av utbildning du har genomfört och om den inkluderar Arbete på väg.
Vad står V 3 Principen för?
V 3 principen inom vägarbete står för: Varna - att varna trafikanter om pågående arbete genom att sätta upp skyltar och andra varningsmärken för att minska risken för olyckor och skador.

Vägleda - att vägleda trafiken på rätt väg och riktning genom att använda markeringar och skyltar för att säkerställa att trafiken rör sig på ett säkert sätt.

Värna - att värna om arbetarens säkerhet genom att ge dem skydd och utbildning för att minimera riskerna som uppstår vid vägarbeten.
Vad räknas som fast arbete?
Fast arbete inom vägarbete innefattar oftast arbete som utförs stationärt på eller nära vägen, t.ex. konstruktion eller underhåll av broar, tunnelbanestationer, belysningsinstallationer, räckesinstallationer, och så vidare. Arbeten som involverar underhåll av vägbanor eller trafikarrangemang anses vanligtvis som tillfälligt arbete och klassificeras separata från fast arbete, eftersom att de utförs temporärt och inte är permanenta arbeten på vägen.

Arbete på och vid väg innebär ökade risker både för de som arbetar på platsen och trafikanterna som passerar. (Online)

Allt du behöver för att ta en komplett behörighet inom arbete på väg. Minska risk för arbetsplatsolyckor och gå en webbkurs online. Hos AD Maskin får du en utbildning som bygger på föreskrifter och är förankrad i verkligheten. 
​​​​​​​Utbildningen är giltig tillsammans med kompetensintyg från arbetsgivaren.

  Läs in Arbete på väg med smart onlineutbildning

  Vägen är en utmanande och många gånger farlig arbetsplats där risken för arbetsplatsolyckor är hög. Buller, ljus från mötande bilisters strålkastare, vibrationer är några exempel, precis som mötande och omgivande trafik och trafikanter. Det är en stressig och påfrestande miljö. Med ökad medvetenhet om riskerna och kunskap om hur säkerheten kan öka under din arbetsdag blir arbetsmiljön tryggare. Läs in grundutbildningen Arbete på väg online, så får du snabbt och enkelt, när det passar dig, kompetens som kan rädda liv

  När måste du ha Arbete på väg?

  Det snabba svaret är alltid. På vägar som tillhör Trafikverket kan du räkna med att utbildningsbevis för Arbete på väg är obligatoriskt. Det innebär i praktiken att även arbete på vägar där kommuner är ansvariga innebär krav på utbildningsbevis hos leverantörer och samarbetspartner. Det är alltså en grundutbildning för dig som är vägarbetare och behöver en grundläggande utbildning, men också för dig som är arbetsledare, trafikledare eller skyddsombud och exempelvis arbetar med:
  • vägunderhållning
  • vägreparationer
  • beläggningsarbeten och andra uppdrag på vägar.

  Hos AD Maskin får du en utbildning som kombinerar teori, ett jordnära och verklighetstroget angreppssätt och där alla kan läsa i sin egen takt och när det passar dem bäst. Du behöver behärska svenska i tal och skrift.

  AD Maskin har utvecklat utbildningar online i mer än ett decennium. Vi är specialiserade på bygg-, hantverk- och anläggningsbranschen och vet hur viktigt det är att snabbt få tillgänglighet till kompetens, och till kompetens som är förankrad i både föreskrifter och den dagliga verksamheten. Välj en utbildare som bevakar de krav som Trafikverket ställer på sina samarbetspartner och anpassar innehållet i utbildningarna löpande. Det ger aktuell kunskap.

  Hur vet jag om jag har Arbete på väg?

  Om du har gått utbildningen så har du förmodligen ett utbildningsbevis. Idag är det ett inplastat kort som visar din behörighet. Arbete på väg nivå 1 gäller i 15 månader sedan behöver du förnya det. Du som har Arbete på väg nivå 2 bör förnya denna behörighet vart fjärde år.

  Vad innehåller Arbete på väg hos AD Maskin?

  Med onlineutbildning inom arbete på väg hos oss får du en komplett utbildning som du kan gå när du vill. Den är enkel att förstå och ger dig de kunskaper du behöver:
  • Allmän information om vägarbeten
  • V3-principen: varna, vägleda, värna
  • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
  • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
  • Lyktor på fordon
  • Arbete från arbetsplattform
  • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
  • Riskanalys
  • Regler för förare av väghållningsfordon
  • Fordons placering på väg
  • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
  • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
  • Arbetsmetoder
  • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
  • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
  • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg.

  Vilka kurser krävs för att klara Arbete på väg?

  Med AD Maskins kurser och utbildning online har du alla möjligheter att få kunskap, godkänt resultat och ditt utbildningsbevis snabbt och enkelt. Utbildningen utgår från verkligheten och ger dig förståelse för hur föreskrifter, regler och riskbedömning kan användas för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön när du arbetar på vägen. Här kan du läsa APV nivå 1.1, 1.2 och 1.3 direkt på webben!

  Erfarenhet och uppdatering online – gör APV hos oss!

  Hur går det till att läsa Arbete på väg via en webbutbildning?

  AD Maskins utbildningar är byggda för att du ska kunna plugga hemma och själv tillgodogöra dig den kunskap du behöver. Du kan avbryta och logga in igen senare och fortsätta så många gånger du vill. I onlineutbildningen Arbete på väg är all utbildning helt teoretisk och ingen praktik eller praktiska prov krävs. Utbildningen avslutas med ett test som stämmer av att du har alla fakta på plats. Direkt efter avklarad utbildning får du ett första intyg via e-post. Utbildningsbeviset skickas sedan till dig via post.

  Kontakta oss

  ​​​​​​​info@admaskin.se
  026-270400