ONLINELÖSNINGAR FÖR
MASKINUTBILDARE

Vår samarbetspartner

Vi samarbetar med WorkRight AB och använder deras utbildningsmaterial för maskin- och säkerhetsutbildningar online.

WorkRight har över tjugo års samlad erfarenhet av maskinutbildningar och levererar utbildningar med hög kvalitet, pedagogiskt och konstant uppdaterat innehåll.
Utbildningarna följer branschens gällande riktlinjer. 

Om onlineutbildningar

En av de största fördelarna med onlineutbildning är att det ger studerande möjlighet att lära sig på ett självstyrt sätt och i sin egen takt. Detta kan vara särskilt användbart för personer som har ett fullspäckat schema eller som bor på en plats där tillgången till traditionell lärarledd utbildning är begränsad.

Onlineutbildning ger studerande tillgång till videor, ljudklipp, länkar till relevanta webbplatser, och mycket mer, som kan göra det lättare att förstå olika ämnen.