Elsäkerhet vid arbete - EvA​​​​​​​

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

Att jobba med starkströmsanläggningar kan vara farligt. Men genom att vara medveten om och följa gällande regler och riktlinjer kan du jobba på ett säkert sätt med el. I vår utbildning får du kunskap om allt från att bedöma risker, förstå dina uppgifter och skyldigheter i elarbete, till säkra tekniker och hur man bör hantera elrelaterade faror och incidenter. När kursen är slutförd får du ett intyg.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.
 • Teoridelen uppskattas till cirka  2-4 timmar.

Vad får du lära dig?

 • Regelverk – Lagstiftning - Standard SS-EN 50 110-1
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens olika ansvar och skyldighetsområden
 • Innehavarens ansvar för för elsäkerhet vid arbete
 • Riskbedömning
 • Elsäkerhet vid arbete
 • Arbetsprocesser
 • Hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
 • Skyltning av starkströmsanläggningar
 • Innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Vem passar kursen för?

All personal som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.
​​​​​​​

Vilka förkunskaper behöver du?

Erfarenhet av elanläggningar.

"Kanonbra kurser - anmäl er!"

- Joachim, tidigare kursdeltagare

Andra har frågat om:

Vem har ansvaret för att skyddsåtgärder vidtas vid ett arbete?
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att skyddsåtgärder vidtas vid ett arbete. Arbetsgivaren ska säkerställa arbetsmiljön och kontinuerligt arbeta för att eliminera och reducera risker för att skydda sina anställdas arbetsmiljö.
Vad gör en Elsäkerhetsledare?
Elsäkerhetsledarens roll är central när det kommer till att säkerställa tryggheten vid arbete med eller i närheten av elektriska riskkällor. Deras ansvar är främst förebyggande. Innan något arbete påbörjas måste elsäkerhetsledaren:
• Säkerställa att en grundlig riskbedömning har utförts.
• Kontrollera att korrekta arbetsmetoder har valts.
• Se till att alla skyddsåtgärder uppfyller gällande svenska standarder.
Vilka är reglerna för elsäkerhet?
Som innehavare bär du ansvaret enligt elsäkerhetsregelverket för att säkerställa att elanläggningen och den elektriska utrustningen som är kopplad till den är säker. Detta innebär att de inte får utgöra någon risk för skada på människor, husdjur, byggnader eller föremål.
Kan den som utför arbetet vara sin egen elsäkerhetsledare?
Ja, den som utför arbetet kan vara sin egen elsäkerhetsledare när det handlar om ensamarbete.
Vem är ansvarig för att en elanläggning är säker under ett elarbete?
Det är innehavaren av elanläggningen som har ansvaret för att säkerställa att elanläggningen är säker. Innehavaren kan även utnämna en elanläggningsansvarig för att säkerställa att vissa av innehavarens skyldigheter efterlevs och utförs på lämpligt sätt.

Hur går en onlineutbildning i EvA till?

Du får en helt igenom en utbildning online som förklarar och ger förståelse för föreskrifter och regler med utgångspunkt från verkligheten. Du går utbildningen när det passar dig, och avslutas med ett test. Så snart du har avslutat provet, får du ett resultat och vid godkänt resultat ett första intyg via din mejl. Ditt inplastade utbildningsbevis skickas med posten

Vad innebär EvA – varför behöver du utbildning?

Elsäkerhet är av yttersta vikt när man arbetar med elinstallationer. I Sverige regleras elsäkerhet genom två primära lagstiftningar: Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen. Dessa två lagar har olika fokusområden men kompletterar varandra för att skapa en omfattande ramverk för elsäkerhet i landet.
Elsäkerhetslagen fokuserar på att säkerställa att elinstallationer blir säkra både för människor och egendom, medan Arbetsmiljölagen ser till att de som arbetar i miljöer med elektriska risker gör det under säkra förhållanden.
Genom att följa denna kurs och dess riktlinjer kommer individer och företag i praktiken att överträffa kraven i arbetsmiljölagen, vilket säkerställer en hög grad av elsäkerhet under hela projektets livslängd.

Kraven bakom EvA

Elsäkerhet är inte bara en teknisk nödvändighet utan också en lagstadgad skyldighet. När man arbetar med elinstallationer är riskerna stora, och konsekvenserna av misstag kan vara förödande, både för individen och för den omgivande miljön. Därför finns det strikta krav som ligger till grund för en kurs i elsäkerhet.
 • Lagstiftning: I Sverige regleras elsäkerhet genom två centrala lagstiftningar: Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen. Dessa lagar ställer krav på att alla som arbetar med el har adekvat utbildning och kunskap för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
 • Standardisering: Kursen är baserad på standarden SS-EN 50110-1. Denna standard specificerar säkerhetskrav för arbete med elektriska installationer och utrustningar. Genom att följa denna standard säkerställs en enhetlig och hög nivå av elsäkerhet över hela landet.
 • Praktiska risker: Elektriska risker som strömgenomgång, ljusbågar och elektriska explosioner kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Därför måste kursen ge deltagarna verktyg och kunskap för att identifiera, bedöma och hantera dessa risker på ett säkert sätt.
 • Riskbedömning: Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att risker ska identifieras, bedömas och åtgärdas. En elsäkerhetskurs ger de verktyg som behövs för att uppfylla dessa krav.
Sammanfattningsvis är kraven bakom en elsäkerhetskurs omfattande och av yttersta vikt. De säkerställer att alla som arbetar med el har den kunskap och de färdigheter som krävs för att göra det på ett säkert sätt. Genom att uppfylla dessa krav bidrar kurser som "Elsäkerhet vid arbete" till att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

Läs mer:
Svenska elektrikerförbundet
Installatörsföretagen

Vi utbildar enligt standarden SS-EN 50110-1

Målet med kursen är att säkerställa deltagarnas säkerhet vid arbete med el. Detta uppnås genom att betona vikten av att förhindra skador orsakade av exempelvis strömgenomgång eller ljusbågar. Kursen strävar efter att säkerställa att deltagarna inte bara har relevant kunskap utan även den nödvändiga expertisen för att minimera eventuella risker.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400