Liftutbildning
Skylift - mobila arbetsplattformar

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Behöver du en repetitionskurs?

Då kontaktar du oss så löser vi det också. Vi kommer att vilja ha en kopia på ditt tidigare liftkort.

Kursbeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra liftutbildning. Denna kurs ger dig den kunskap du behöver för att kunna arbeta säkert med din mobila arbetsplattform. Denna kurs ger dig behörigheterna A1, A3, B1 och B3 vilket täcker de allra flesta liftar som används idag.

Vem behöver liftkort?

Det enkla svaret är att ALLA som använder sig av en mobil arbetsplattform (lift) i sitt arbete måste ha en utbildning på liften. Alltså inte bara den som kör utan även den som åker med.
Den som utfärdar körtillstånden måste också kunna uppvisa intyg på lämplig utbildning. Det räcker alltså inte att vara chef.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Den praktiska delen tar ca 2 timmar
 • Teoridelen är uppskattad till cirka  2-4 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Bestämmelser och standarder
 • Klassificering
 • Trafikbestämmelser
 • Kontroller och daglig tillsyn
 • Säkerhet
 • Riskbedömningar

Vem passar kursen för?

Denna kurs vänder sig framförallt till dig som skall arbeta från en mobil arbetsplattform men även till arbetsledare och skyddsombud som skall planera och/eller vara delaktig i säkerheten kring användandet av liften.

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs

Andra har frågat om:

Hur länge gäller mobila arbetsplattformar?
I Sverige är det Liftläroplanen (LLP) som reglerar utbildningen för mobila arbetsplattformar. Enligt LLP, som är utvecklad av Liftutbildningsrådet, är grundutbildningen för mobila arbetsplattformar giltig i fem år. Efter denna period bör föraren genomgå en repetitionsutbildning för att säkerställa att de har aktuell kunskap om säkerhetsföreskrifter och bästa praxis. Så enligt LLP gäller utbildningen för mobila arbetsplattformar i Sverige i fem år.
Måste man ha utbildning för skylift?
Arbetsmiljöverket, som övervakar arbetsmiljön och säkerheten i Sverige, kräver att arbetsgivare ska erbjuda sina anställda tillräcklig information, utbildning och handledning för att använda maskiner och utrustning på ett säkert sätt. Det innebär att arbetsgivare är ansvariga för att se till att de anställda som använder skyliftar och andra mobila arbetsplattformar har tillräcklig kunskap och kompetens.

Även om det inte är ett formellt krav på att ha en särskild utbildning eller certifikat, kan Liftkortet, som utfärdas efter att ha genomgått en utbildning enligt Liftläroplanen (LLP), vara ett bra sätt att visa att du har fått relevant utbildning och uppfyller säkerhetskraven.
Vad är mobila plattformar?
Mobila plattformar, även kända som mobila arbetsplattformar eller Mobile Elevated Work Platforms (MEWPs), är maskiner eller utrustning som används för att ge temporär tillgång till arbetsplatser på hög höjd. De används ofta inom bygg-, underhålls- och reparationsbranscher där arbetare behöver nå svåråtkomliga platser på ett säkert och effektivt sätt.
Vad kostar en Liftutbildning?
Kostnaden för en liftutbildning kan variera beroende på flera faktorer, såsom utbildningsanordnare, kursens längd och innehåll, och om det är en grundutbildning eller repetitionsutbildning. I Sverige kan priset för en grundutbildning i mobila arbetsplattformar variera mellan 2 000 SEK och 5 000 SEK. Liftutbildningen hos AD Maskin kostar 2050:- + moms (2562:-). Du gör teoridelen själv online när det passar dig själv och kommer till AD Maskin i Gävle för körningen på ett överenskommet datum.
Måste man använda fallskyddsutrustning i en lift?
En riskanalys bestämmer om personer i en skylift behöver säkras med sele. Innan lyftutrustning och lyftredskap används, bör arbetsförhållandena granskas och potentiella risker utvärderas. Baserat på riskanalysens resultat beslutas om individen ska använda personlig fallskyddsutrustning.
Två specifika användningssituationer bör uppmärksammas särskilt: det finns regler som kräver att personligt fallskydd används om det finns risk för kollision, till exempel med ett fordon, eller när den används för beskärning av träd.

Vår utbildning på mobila arbetsplattformar betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Vi går igenom allmänna risker, viktfördelning, kontroller och underhåll.
​​​​​​​
(Online + Praktik)

Vårt mål är att ni utöver själva behörigheten också skall ha så stor ekonomisk och säkerhetsmässig nytta av kursen som möjligt. Kunnig och noggrann personal minskar kostnader kring stillestånd pga tillbud. Ett korrekt utnyttjande av utrustningen spara pengar på slitage, underhåll och reparationer.

Vi använder LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004
​​​​​​​Utbildningen finns även på engelska.
 • Du gör teorin på nätet och när du har klarat teoriprovet kontaktar du oss för att genomföra det praktiska körmomentet hos oss i Gävle eller på annan överenskommen plats.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra liftutbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.
​​​​​​​
LLP 1 - liftutbildningen omfattar bl a:
 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Bestämmelser och standarder
 • Klassificering
 • Trafikbestämmelser
 • Kontroller och daglig tillsyn
 • Säkerhet
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på era utbildningsbehov.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400