Onlineutbildning i motorkap och handhållna maskiner

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverket ska den som arbetar med handhållna maskiner och motorkap har tillräcklig kunskap för att säkert handskas med maskinen. Denna kurs ger dig den kunskap som krävs för att kunna jobba säkert med just motorkapen.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebasserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Den praktiska delen tar ca 1 timme.
 • Teoridelen är uppskattad till cirka 1-3 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • Kunna bedöma risker vid olika arbetsmoment.
 • Veta vilken typ av kapmaskin och typ av kapklinga som är bäst att använda i olika situationer.
 • Veta hur du skyddar dig själv och andra mot skador och att förebygga farliga situationer.
 • Veta hur du skyddar dig själv och andra mot sten- och silikondamm.
 • Veta hur du arbetar säkert med motorkap.

Vem riktar sig kursen till?

Alla som skall jobba med en motorkap
​​​​​​​

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs

Andra har frågat om:

Vad krävs det för utbildning för att få använda en kapmaskin?
I Sverige finns det inga specifika lagkrav eller certifikat som krävs för att använda en motorkap. Det är dock viktigt att ha rätt kunskap och färdigheter för att använda maskinen på ett säkert och effektivt sätt. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar att säkerställa att anställda har den nödvändiga utbildningen och förståelsen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

För att säkerställa att du kan använda en motorkap säkert rekommenderas att du genomgår en utbildning som täcker grunderna i att använda och hantera en motorkap, inklusive säkerhetsprocedurer, korrekt användning och underhåll av maskinen.
Följ arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen, såsom de fastställts av Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, hörselskydd och handskar, för att minimera risken för skador när du använder motorkapen.
Vad är en Motorkap?
Motorkapar är motordrivna (el eller bensin) handverktyg som används vanligtvis inom bygg- och konstruktionsbranschen för att såga igenom material som används i byggprojekt. De används också inom metall- och maskinindustrin för att bearbeta metallrör, aluminiumprofiler och andra material.
På grund av deras effektivitet och precision är motorkapar ofta ett viktigt verktyg för hantverkare och yrkesverksamma inom olika branscher. Motorkapar är mycket kraftfulla och klingan roterar i höga hastigheter så risken för olyckor är stor om man inte fått en bra utbildning i att använda dem.

Utbildningsbevis för motorkap

Enligt Arbetsmiljöverket ska den som arbetar med handhållna maskiner och motorkap har tillräcklig kunskap för att säkert handskas med maskinen. Så är tyvärr inte fallet och i en stor andel av arbetsplatsolyckor som sker är motorkapar inblandade. Hos AD Maskin får du som arbetar med motorkap eller är ansvarig arbetsledare den yrkesmässiga träning och kompetens som krävs för en trygg och säker hantering. Utbildningen tar både upp bensin- och eldriven motorkapning, våt- och torrkapning samt damm i arbetsmiljön.

Här lär du dig hantera motorkap säkert – boka utbildning!

Vad innehåller onlineutbildningen i motorkap?

Olyckor med handhållna maskiner skadar inte bara människor för livet, utan orsakar också en hel del kostnader för arbetsgivare och samhället. Med rätt utbildning och kompetens kan statistiken förbättras och du arbeta säkert. Teorin gör du online när det passar dig bäst, och så snart du är godkänd kan du boka in de praktiska övningarna hos oss. Dessa gör du i Gävle eller på annan ort. För oss är det viktigt att erbjuda en utbildning som bygger på föreskrifterna men alltid är verklighetsförankrad. Du kommer att:

 • Kunna bedöma risker vid olika arbetsmoment.
 • Veta vilken typ av kapmaskin och typ av kapklinga som är bäst att använda i olika situationer.
 • Veta hur du skyddar dig själv och andra mot skador och att förebygga farliga situationer.
 • Veta hur du skyddar dig själv och andra mot sten- och silikondamm.
 • Veta hur du arbetar säkert med motorkap.

Vad säger lagen om motorkapar?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för handhållna maskiner (AFS 2008:3) fastslår att den som hanterar en handhållen maskin vara noga förtrogen med arbetsuppgifterna och ha både tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att använda maskinen säkert. Handhållna maskiner och motorkapar står för en alldeles stor del av arbetsplatsolyckorna. Arbetsmiljöverket publicerade en studie 2019 som visade att missbedöma risker, använda maskiner utan ha kunskap om dem, övertro på sin egen förmåga och brist på praktisk erfarenhet är några av de faktorer som orsakar olyckor.
​​​​​
Har du rätt utbildningsbevis? AD Maskin visar vägen online.

Vad innebär en kombinerad motorkaputbildning?

Att du får både de teoretiska delarna och får en lärarledd praktisk handledning. Det ger dig kunskap som du kommer kunna använda i ditt yrke och som gör din arbetsdag säkrare.
​​​​​​​AD Maskin har under mer än ett decennium arbetat med att utforma och skapa utbildningar som snabbt och effektivt ska hjälpa olika yrkeskategorier att fylla viktiga kunskapshål. Genom en pedagogik som bygger på verkligheten, engagemang hos lärare och utbildningsansvariga och löpande återkoppling från de som går kurser hos oss går det snabbt och enkelt att utbilda sig hos oss – utan att du gör avkall på de lärdomar du behöver få med dig.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en motorkap vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra utbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. 

​​​​​​​Kontakta oss för att få mer information eller en offert på era utbildningsbehov.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400