Onlineutbildning i motorkap och handhållna maskiner

  • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
  • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
  • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Utbildningsbevis för motorkap

Enligt Arbetsmiljöverket ska den som arbetar med handhållna maskiner och motorkap har tillräcklig kunskap för att säkert handskas med maskinen. Så är tyvärr inte fallet och i en stor andel av arbetsplatsolyckor som sker är motorkapar inblandade. Hos AD Maskin får du som arbetar med motorkap eller är ansvarig arbetsledare den yrkesmässiga träning och kompetens som krävs för en trygg och säker hantering. Utbildningen tar både upp bensin- och eldriven motorkapning, våt- och torrkapning samt damm i arbetsmiljön.

Här lär du dig hantera motorkap säkert – boka utbildning!

Vad innehåller onlineutbildningen i motorkap?

Olyckor med handhållna maskiner skadar inte bara människor för livet, utan orsakar också en hel del kostnader för arbetsgivare och samhället. Med rätt utbildning och kompetens kan statistiken förbättras och du arbeta säkert. Teorin gör du online när det passar dig bäst, och så snart du är godkänd kan du boka in de praktiska övningarna hos oss. Dessa gör du i Gävle eller på annan ort. För oss är det viktigt att erbjuda en utbildning som bygger på föreskrifterna men alltid är verklighetsförankrad. Du kommer att:

  • Kunna bedöma risker vid olika arbetsmoment.
  • Veta vilken typ av kapmaskin och typ av kapklinga som är bäst att använda i olika situationer.
  • Veta hur du skyddar dig själv och andra mot skador och att förebygga farliga situationer.
  • Veta hur du skyddar dig själv och andra mot sten- och silikondamm.
  • Veta hur du arbetar säkert med motorkap.

Vad säger lagen om motorkapar?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för handhållna maskiner (AFS 2008:3) fastslår att den som hanterar en handhållen maskin vara noga förtrogen med arbetsuppgifterna och ha både tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att använda maskinen säkert. Handhållna maskiner och motorkapar står för en alldeles stor del av arbetsplatsolyckorna. Arbetsmiljöverket publicerade en studie 2019 som visade att missbedöma risker, använda maskiner utan ha kunskap om dem, övertro på sin egen förmåga och brist på praktisk erfarenhet är några av de faktorer som orsakar olyckor.
​​​​​
Har du rätt utbildningsbevis? AD Maskin visar vägen online.

Vad innebär en kombinerad motorkaputbildning?

Att du får både de teoretiska delarna och får en lärarledd praktisk handledning. Det ger dig kunskap som du kommer kunna använda i ditt yrke och som gör din arbetsdag säkrare.
​​​​​​​AD Maskin har under mer än ett decennium arbetat med att utforma och skapa utbildningar som snabbt och effektivt ska hjälpa olika yrkeskategorier att fylla viktiga kunskapshål. Genom en pedagogik som bygger på verkligheten, engagemang hos lärare och utbildningsansvariga och löpande återkoppling från de som går kurser hos oss går det snabbt och enkelt att utbilda sig hos oss – utan att du gör avkall på de lärdomar du behöver få med dig.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en motorkap vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra utbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. 

​​​​​​​Kontakta oss för att få mer information eller en offert på era utbildningsbehov.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400