Onlineutbildning i säkra lyft​​​​​​​

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

Arbetsmiljöverket ställer krav på de personer att de personer som ingår i en lyftoperation skall ha rätt utbildning/kompetens allt från en signalman till lastkopplare behöver rätt kompetens och denna kurs ger just detta.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.
 • Teoridelen uppskattas till cirka  2-4 timmar.

Vad får du lära dig?

 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens olika ansvar och skyldighetsområden
 • Risker
 • Vad är ett lyftredskap?
 • Kontroll av lyftanordningar och lyftredskap
 • Signalmanens arbetssätt
 • Planering av lyft
 • Lastkoppling och diagram

Vem passar kursen för?

Alla som deltar i en lyftoperation så som, signalman, lastkopplare, lyftledare, platsansvarig osv. Du får inte köra själva kranen med den här utbildningen. Då behöver du kursen "Kran/Travers".
​​​​​​​

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs

"Kanonbra kurser - anmäl er!"

- Joachim, tidigare kursdeltagare

Andra har frågat om:

FAQ-sektion
När behövs säkra lyft?
Utbildningen i "Säkra lyft" behövs när du arbetar eller planerar att arbeta med lyftutrustning, såsom kranar, traverser och vinschar. Utbildningen säkerställer att du har rätt kompetens och kunskap för att använda lyftutrustning på ett säkert och effektivt sätt. Med utbildningen ”Säkra lyft” får du: koppla last, vara signalman, lyftledare eller platsansvarig. Du får inte köra själva kranen - då behöver du kursen "Kran/Travers".
Måste man ha säkra lyft?
I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att deras anställda har rätt kompetens och kunskap för att använda traverser och annan lyftutrustning på ett säkert sätt. Det innebär att arbetsgivaren bör se till att alla som använder traverser och lyftanordningar har genomgått en lämplig utbildning. Att delta i tunga lyft utan korrekt utbildning ökar risken för olyckor och skador samt kan leda till att arbetsgivaren bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Vad ingår i säkra lyft?
Lagar, förordningar och föreskrifter - Arbetsgivarens och arbetstagarens olika ansvar och skyldighetsområden – Risker - Vad är ett lyftredskap? - Kontroll av lyftanordningar och lyftredskap - Signalmanens arbetssätt - Planering av lyft - Lastkoppling och diagram
Vem får utbilda i säkra lyft?
Utbildning i säkra lyft får erbjudas av organisationer, företag eller privatpersoner som har relevant erfarenhet, kompetens och kunskap inom området. Det finns ingen statlig certifiering eller specifik licens som krävs för att undervisa i säkra lyft, men det är viktigt att utbildaren har en gedigen bakgrund inom lyftutrustning, säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljö.
Hur länge gäller säkra lyft utbildning?
I Sverige finns det ingen lagstadgad giltighetstid för säkra lyft-utbildningar. Det är dock arbetsgivarens ansvar att säkerställa att deras anställda har rätt kompetens och kunskap för att använda lyftutrustning påett säkert sätt.

Onlineutbildning i säkra lyft och säkerhet

Visste du att 80 procent av olyckor med lyftanordningar beror på felaktig hantering av last eller redskap? Se till att ha kunskap och minska risken för olyckor. AD Maskin erbjuder webbutbildning för dig som inte kör kran, men som ofta arbetar med att koppla, lyfta och signalera när det rör sig om kranarbete. Smidigt och enkelt får du kunskap som förbättrar arbetsmiljön!
​​​​​​​Skall du köra kran elle travers behöver du utbildningen "Kran/Travers". Den bokar du här.

Hur går en onlineutbildning i säkra lyft till?

Du får en helt igenom en utbildning online som förklarar och ger förståelse för föreskrifter och regler med utgångspunkt från verkligheten. Du går utbildningen när det passar dig, och avslutas med ett test. Så snart du har avslutat provet, får du ett resultat och vid godkänt resultat ett första intyg via din mejl. Ditt inplastade utbildningsbevis skickas med posten.

Vad innebär säkra lyft – varför behöver du utbildning?

Att kunna använda lyftanordningar säkert och minska risk för olyckor eller materialförlust skapar en säkrare arbetsmiljö, minskar personskador och sparar kostnader. Hos AD Maskin får du en allmän förståelse och bred orientering i faktorer som är grundläggande för att stärka säkerheten kring olika lyftanordningar. Utbildningen grundar sig på branschregler och följer SS-ISO 9926-1.

Det innebär att du får en utbildning som följer den kunskapsstandard som branschen har fastställt. I praktiken innebär det att du ska kunna minska risken för kollisioner, se till att allt lyftarbete gör på fast och säker mark samt att kommunikationen i arbetslaget fungerar på ett sådant sätt att säkerheten hålls. I alla utbildningar hos oss utgår vi från de regler och föreskrifter som gäller med en pedagogisk vinkel som utgår från verkligheten. Det innebär att du får kunskap som är användbar och enkel att ta till sig. 

Vad är ett säkert lyft och vad säger lagen?

Ett säkert lyft är ett lyft där lasten är säkert kopplad och där själva lyftet kan genomföras så säkert som möjligt för både personal som utför lyftet samt det material som ska förflyttas. Många faktorer påverkar säkra lyft, ett par exempel är lyftanordning, lastning, fördelning av vikt och kommunikation. I AD Maskins onlineutbildning för säkra lyft så får du alla vinklar som du behöver för att kunna arbeta enligt de föreskrifter och regler som gäller. 

Arbetsmiljöverket har ställt upp ett antal regler som ska följas när det gäller säkra lyft. I Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) slås det bland annat fast vad som gäller olika kontroller som bör göras innan lyften ska genomföra. Bland annat handlar det om att har överblick över marken och väder, val av lyftredskap och hur olika lyftredskap ska användas. I föreskrifterna finns också fastlagt att den som arbetar med lyftanordningar ska ha en aktuell utbildning och en utbildning som ger rätt kunskap. Det krävs också dokumentation av utbildning. Arbetsgivaren ska också ha gett skriftlig tillåtelse - ett körtillstånd - att du kan och får använda lyftanordningar.

Läs mer: Arbetsmiljöverket 

Har du rätt utbildningsbevis? Kontakta oss, så hjälper vid dig.   

Vi utbildar enligt SS-ISO 9926-1

Deltagaren ska också på ett säkert sätt kunna förebygga skador på människor, maskiner och last. Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande fr o m 2007-07-01.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400