Onlineutbildning för ställningsbyggande

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

För att få bygga, ändra, övervaka eller leda ställningsbyggnad så säger arbetsmiljöverket i AFS 2004:4 att du måste ha tillräckliga och aktuella kunskaper samt att dessa skall dokumenteras. Denna kurs ger dig just detta. Onlineteorin ger dig alla teoretiska kunskaper du behöver medan du på den praktiska biten får alla de praktiska kunskaper som krävs för att få jobba som ställningsbyggare.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Teorin är uppskattad till cirka 2-4 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • principer för konstruktion
 • funktionssätt
 • underhåll och användning
 • förebyggande av olyckor och personskador
 • förhindrande av fallolyckor
 • attityder kring säkerhet
 • riskbedömning
 • lagar, förordningar och standarder som gäller för området.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen vänder sig till alla som bygger, ändrar, övervakar eller leder ställningsbyggnad.
​​​​​​​

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs

Andra har frågat om:

Hur hög ställning får man bygga med allmän utbildning?
Med en allmän ställningsutbildning, även kallad " Ställning - allmän utbildning (2-9 meter)", får du bygga ställningar upp till en höjd av 9 meter från marken. Utbildningen täcker de grundläggande säkerhetsaspekterna och hur man bygger och monterar och demonterar ställningar på ett säkert sätt. Om du ska bygga ställningar högre än 9 meter behöver du en mer avancerad ställningsutbildning, såsom "ställningsbyggnad 9-24 meter" eller "montageledarutbildning".
Måste man ha utbildning för att bygga ställning?
I Sverige regleras arbete med ställningar av Arbetsmiljöverket. För att säkerställa en säker arbetsmiljö och följa lagar och regler rekommenderas det att ha rätt utbildning när man bygger och arbetar med ställningar. Det finns olika typer av ställningsutbildningar som täcker olika höjder och komplexitet.
För ställningar upp till 2 meter finns inget krav på särskild utbildning, men det är viktigt att vara medveten om säkerhetsaspekter och följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. För ställningar mellan 2 och 9 meter rekommenderas en allmän ställningsutbildning.
Vilka utbildningar krävs för att bygga ställning med väderskydd?
För att bygga en ställning med väderskydd är det viktigt att ha rätt utbildning och kompetens för att säkerställa en säker arbetsmiljö och följa lagar och regler i Sverige. Följande utbildningar kan vara relevanta för att bygga ställningar med väderskydd:

Grundläggande ställningsutbildning: Beroende på höjden på ställningen kan det vara en "Ställning allmän 2-9 meter" utbildning. Dessa utbildningar ger dig grundläggande kunskap om att bygga och montera ställningar på ett säkert sätt samt säkerhetsaspekter och regelverk.

Väderskyddsutbildning: För att lägga till väderskydd på en ställning kan det vara nödvändigt att genomgå en särskild väderskyddsutbildning.
Vem ska godkänna en färdig ställning?
I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att en ställning är säker att använda och följer gällande lagar och säkerhetsföreskrifter. Innan en färdig ställning kan tas i bruk bör en besiktning och godkännande av ställningen genomföras. Besiktningen och godkännandet kan göras av följande personer:

Montageledare: En montageledare är en person med rätt utbildning och kompetens inom ställningsbyggnad. Montageledaren ansvarar för att övervaka och leda ställningsarbetet samt säkerställa att ställningen uppfyller alla krav och säkerhetsföreskrifter. Montageledaren kan också besiktiga och godkänna ställningen.

Behörig person: En behörig person är en person med adekvat utbildning, erfarenhet och kompetens inom ställningsbyggnad och säkerhet. Den behöriga personen kan besiktiga och godkänna ställningen och säkerställa att den uppfyller alla krav och säkerhetsföreskrifter.

Efter att en ställning har besiktigats och godkänts bör en skriftlig rapport eller dokumentation utfärdas för att bekräfta att ställningen är säker att använda. Denna dokumentation bör vara tillgänglig för alla som arbetar med ställningen och bevaras under hela projektets gång. Om det görs några ändringar i ställningen bör en ny besiktning och godkännande genomföras innan ställningen används igen.

Ställning - allmän utbildning (2-9 meter)

Utbilda dig när det passar dig och få verklighetsbaserad kunskap om föreskrifter och regler. Det här är en onlineutbildning för dig som bygger, ändrar och river ställningar som är upp till nio meter höga. Hos oss på AD Maskin får du som ser till att ställningen kommer på plats, men också du som är arbetsledare, skyddsombud eller chef, exakt den kunskap som branschen arbetar för. Allt enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

​​​​​​​ Onlineutbildning som kombinerar verklighet och föreskrifter!
Vad innehåller en online ställningsutbildning?
Hos AD Maskin får du en allmän utbildning inom ställningsbyggande som tar upp föreskrifter, regler och praktiskt arbete med ställningar upp till nio meter. Utbildningen är helt teoretisk och innehåller ingen praktik. När du har blivit godkänd har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till nio meter där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion. Höjden nio meter gäller till arbetsplanet och med fyra bomlag. Tänk på att det kan krävas tilläggsutbildningar för arbete med väderskydd oavsett hur höjd eller upplagssätt ser ut. Kontakta gärna oss, så hjälper vi dig. (Länk kontakt)

I AD Maskins onlineutbildning får du kunskap och verklighetsbaserade insikter i:
 • principer för konstruktion
 • funktionssätt
 • underhåll och användning
 • förebyggande av olyckor och personskador
 • förhindrande av fallolyckor
 • attityder kring säkerhet
 • riskbedömning
 • lagar, förordningar och standarder som gäller för området.

Vet du vilka utbildningsbevis som behövs för just ditt arbete med ställningar? Fråga oss om råd.

Vad har du efter genomförd och godkänd utbildning i ställningsbyggande?

Ha kunskap om planen för uppförandet, nedmontering eller ändringar av ställningen.
Ha kunskaper i gällande säkerhetsföreskrifter.
Ha kunskap för att identifiera och förebygga fallrisker för människor eller föremål.
Ha kunskap för att identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag.
Veta vilka regelverk som gäller för ställningar i Sverige.
Känna till olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar som finns.
Veta hur du kan skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställning.
Veta hur upp- och nedförsel av ställningsmaterial kan ske på ett säkert sätt.
Kunna redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar ska gå till.

Vad innebär utbildningsbeviset i ställningsbyggande och när får jag det?

Med en onlineutbildning och webbutbildning får du ett första intyg direkt efter det att du har klarat kursen. Det innebär att du har gått igenom alla kapitel och gjort det test som krävs för genomgången och godkänd utbildning. Du får direkt besked om att du är godkänd och får sedan det inplastade utbildningsbeviset med posten.

Vad säger lagen om utbildningsintyg inom ställningsbyggande?

Regler och lagar som gäller ställningsbyggande regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Ställningar, AFS 2013:4. Föreskrifterna finns för att minska olycksfall och personskador i samband med arbete vid ställningsbyggande. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som arbetar med ställningar har rätt utbildning. Om inte kan arbetsgivaren eller företaget drabbas av sanktionsavgifter. Alla arbetstagare ska ha fått rätt utbildning och utbildningsbevis som krävs och behövs för uppgifterna. Föreskrifterna slår även fast att detta gäller arbetsledaren. Där ser Arbetsmiljöverket gärna att arbetsledaren har minst samma utbildning, men helst högre. Tänk på att detta gäller även om arbetsledaren inte själv deltar i arbetet.
Läs mer: Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Hur högt får du bygga ställning utan utbildning?

Du får bygga ställningar upp till två meter utan utbildning eftersom konstruktioner under denna höjd helt enkelt inte räknas som en ställning. Du behöver inte heller utbildning för att montera en hantverkarställning som inte är över två meter hög. Över två meter och upp till nio meter behöver du en allmän ställningsutbildning och för högre ställningar än så krävs en särskild ställningsutbildning. Har du frågor eller vill veta mer, kontakta gärna AD Maskin! 

 Kombinera utbildning inom fallskydd och montering av ställningar
Behövs det utbildning för att arbeta med lift och mobila arbetsplattformar?
Enligt Arbetsmiljöverket så finns det krav på utbildning för både lift och mobila arbetsplattformar som omfattar både teori och praktik. Din arbetsgivare är ansvarig för att du har rätt utbildning och ska även ge sitt tillstånd att du får arbeta med lift eller mobil arbetsplattform.

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400