Onlineutbildning för ställningsbyggande

Ställning - allmän utbildning (2-9 meter)

Utbilda dig när det passar dig och få verklighetsbaserad kunskap om föreskrifter och regler. Det här är en onlineutbildning för dig som bygger, ändrar och river ställningar som är upp till nio meter höga. Hos oss på AD Maskin får du som ser till att ställningen kommer på plats, men också du som är arbetsledare, skyddsombud eller chef, exakt den kunskap som branschen arbetar för. Allt enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

​​​​​​​ Onlineutbildning som kombinerar verklighet och föreskrifter!
Vad innehåller en online ställningsutbildning?
Hos AD Maskin får du en allmän utbildning inom ställningsbyggande som tar upp föreskrifter, regler och praktiskt arbete med ställningar upp till nio meter. Utbildningen är helt teoretisk och innehåller ingen praktik. När du har blivit godkänd har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till nio meter där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion. Höjden nio meter gäller till arbetsplanet och med fyra bomlag. Tänk på att det kan krävas tilläggsutbildningar för arbete med väderskydd oavsett hur höjd eller upplagssätt ser ut. Kontakta gärna oss, så hjälper vi dig. (Länk kontakt)

I AD Maskins onlineutbildning får du kunskap och verklighetsbaserade insikter i:
  • principer för konstruktion
  • funktionssätt
  • underhåll och användning
  • förebyggande av olyckor och personskador
  • förhindrande av fallolyckor
  • attityder kring säkerhet
  • riskbedömning
  • lagar, förordningar och standarder som gäller för området.

Vet du vilka utbildningsbevis som behövs för just ditt arbete med ställningar? Fråga oss om råd.

Vad har du efter genomförd och godkänd utbildning i ställningsbyggande?

Ha kunskap om planen för uppförandet, nedmontering eller ändringar av ställningen.
Ha kunskaper i gällande säkerhetsföreskrifter.
Ha kunskap för att identifiera och förebygga fallrisker för människor eller föremål.
Ha kunskap för att identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag.
Veta vilka regelverk som gäller för ställningar i Sverige.
Känna till olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar som finns.
Veta hur du kan skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställning.
Veta hur upp- och nedförsel av ställningsmaterial kan ske på ett säkert sätt.
Kunna redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar ska gå till.

Vad innebär utbildningsbeviset i ställningsbyggande och när får jag det?

Med en onlineutbildning och webbutbildning får du ett första intyg direkt efter det att du har klarat kursen. Det innebär att du har gått igenom alla kapitel och gjort det test som krävs för genomgången och godkänd utbildning. Du får direkt besked om att du är godkänd och får sedan det inplastade utbildningsbeviset med posten.

Vad säger lagen om utbildningsintyg inom ställningsbyggande?

Regler och lagar som gäller ställningsbyggande regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Ställningar, AFS 2013:4. Föreskrifterna finns för att minska olycksfall och personskador i samband med arbete vid ställningsbyggande. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som arbetar med ställningar har rätt utbildning. Om inte kan arbetsgivaren eller företaget drabbas av sanktionsavgifter. Alla arbetstagare ska ha fått rätt utbildning och utbildningsbevis som krävs och behövs för uppgifterna. Föreskrifterna slår även fast att detta gäller arbetsledaren. Där ser Arbetsmiljöverket gärna att arbetsledaren har minst samma utbildning, men helst högre. Tänk på att detta gäller även om arbetsledaren inte själv deltar i arbetet.
Läs mer: Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Hur högt får du bygga ställning utan utbildning?

Du får bygga ställningar upp till två meter utan utbildning eftersom konstruktioner under denna höjd helt enkelt inte räknas som en ställning. Du behöver inte heller utbildning för att montera en hantverkarställning som inte är över två meter hög. Över två meter och upp till nio meter behöver du en allmän ställningsutbildning och för högre ställningar än så krävs en särskild ställningsutbildning. Har du frågor eller vill veta mer, kontakta gärna AD Maskin! 

 Kombinera utbildning inom fallskydd och montering av ställningar
Behövs det utbildning för att arbeta med lift och mobila arbetsplattformar?
Enligt Arbetsmiljöverket så finns det krav på utbildning för både lift och mobila arbetsplattformar som omfattar både teori och praktik. Din arbetsgivare är ansvarig för att du har rätt utbildning och ska även ge sitt tillstånd att du får arbeta med lift eller mobil arbetsplattform.
Ställningsbyggande

Från 1900 kr

exkl.moms
​​​​​​​​​​​​​​(2375 kr inkl. moms)

Från 1900 kr

exkl.moms
​​​​​​​​​​​​​​(2375 kr inkl. moms)

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400