Onlineutbildning inom fallskydd

 • Direkt efter genomförd beställning så får du tillgång till utbildningen
 • Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
 • Efter godkänt resultat så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursbeskrivning

Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att kunna jobba med en fallskyddsutrustning på ett korrekt och säkert sätt.

Så fungerar det

 • Direkt efter beställning så får du tillgång till utbildningen och kan starta din teori direkt
 • Teorin är 100% onlinebaserad och du genomför den precis när det passar dig själv
 • Teorin är uppskattad till cirka 2-4 timmar
 • Efter godkänt resultat så erhåller du det digitala certifikatet direkt och ditt plastkort skickas inom 2 arbetsdagar till din brevlåda.

Kursinehåll

 • Vad är ett fallskydd?
 • Användning
 • Förankring
 • Lagar och regler
 • Skötsel och underhåll
 • Kontroll av utrustning
 • Planering och riskbedömning
 • Räddning och räddningsplan

Vem riktar sig kursen mot?

Alla som arbetar på en höjd som överstiger 2 meter enligt AFS 1999:3

Vilka förkunskaper behöver du?

Inga förkunskaper krävs

Andra har frågat om:

Vad säger lagen om fallskydd?
I Sverige finns det olika lagar som reglerar fallskydd beroende på vilken typ av arbete som utförs och var det utförs. Här är några exempel: Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare ska skydda arbetstagare mot risker som kan orsaka olyckor, bland annat fallolyckor. Arbetsgivare ska bedöma riskerna och vidta åtgärder för att minimera dem.

Arbeten på hög höjd regleras i Sverige av AFS 2001:1 som är Arbetsmiljöverkets föreskrift om "Användning av personlig skyddsutrustning". Föreskriften ställer krav på fallskyddsanordningar och definierar vilka höjdnivåer som kräver fallskydd.
Vilka får använda fallskydd?
När du arbetar på höjder som är mer än 4 meter, till exempel på en stege, ett tak eller någonstans där fallhöjden är mer än 2 meter och risk för fall föreligger, är det krav på att du måste använda personlig fallskyddsutrustning för att förhindra fallskador. Detta gäller även om du rör dig i flera steg och den totala höjden överstiger 4 meter. Det är viktigt att notera att kravet på fallskyddsutrustning gäller även för stegar som har ryggskydd, eftersom ryggskyddet inte skyddar mot fallskador.
Detta krav är avgörande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Fall från höjder kan orsaka allvarliga skador eller till och med vara dödliga. Därför är det viktigt att alla som arbetar på höjder har rätt utrustning och tillräcklig utbildning för att använda den på rätt sätt.
Hur länge gäller en Fallskyddsutbildning?
En fallskyddsutbildning är vanligtvis giltig i tre år. Efter detta behöver man genomgå en uppdateringsutbildning för att bibehålla kunskaperna och certifikatet aktuellt. Det är viktigt att alltid kontrollera med den specifika utbildningsanordnaren för deras tidsram och krav.
När behövs fallskydd på tak?
Fallskydd på tak behövs när det finns en risk för att människor kan falla från taket och skadas eller dö. Det är vanligtvis nödvändigt att ha fallskydd på tak som är högre än två meter eller som används för underhåll eller reparationer. Yrkesgrupper som arbetar på tak, som takläggare, rengöringspersonal och hantverkare, behöver ofta fallskydd för att minimera risken för olyckor och skydda deras hälsa och säkerhet.
När ska personligt fallskydd användas?
Personligt fallskydd ska användas när det finns en risk för fallhöjd från högre platser, till exempel vid arbete på höga plattformar, byggnader, stegar och tak. Det är viktigt att använda personligt fallskydd för att minska risken för allvarliga skador eller dödsfall vid fall. Personligt fallskydd kan inkludera utrustning såsom säkerhetsbälten, fallskyddslinor och stötdämpande fallskydd.

Arbete på höga höjder - Fallskydd

Fallolyckor är en av de vanligaste typerna av arbetsplatsolyckor, och speciellt inom byggbranschen finns stora brister i kunskaper kring säkerhet, säkerhetsutrustning och riskbedömning vid arbete på hög höjd. Visste du att av de vanligaste orsakerna till dödsolyckor i byggbranschen är fall till en lägre nivå? Eller att otillräcklig utbildning kan innebära sanktionsavgifter hos Arbetsmiljöverket? Hos AD Maskin får du kunskap du behöver precis när du behöver det.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen kräver inga förkunskaper och det ingår inte någon praktik. Alla deltagare läser själv in kunskapen online, helt i sin egen takt och när det passar dem bäst. Målet är att ge en praktisk och användbar förståelse för de regler och föreskrifter som gäller vid arbete vid höga höjder. Utbildningen tar upp vilken utrustning som krävs, hur den ska hanteras och vad olika typer av arbeten på hög höjd kräver för olika typer av utrustning. Du få lära dig om förberedelser, riskbedömning, förankring, säkring och hur du kan använda föreskrifterna praktiskt. När du har klarat utbildningstestet får du direkt ett första intyg på godkänd kurs via e-post. Ditt utbildningsbevis skickas till dig med post.

Vem behöver gå en fallskyddskurs online?

Denna kurs vänder sig till dig som behöver använda en fallskyddsutrustning i ditt arbete, och som utför arbete på tak, höga höjder där risk för fall finns eller om du har fallskyddsutrustning i en mobil arbetsplattform, det vill säga skylift. Även som arbetsledare bör du har kunskap inom fallskydd.

Vad säger lagen om fallskydd?

Från och med januari 2015 innebär professionellt arbete på hög höjd utan kompetensbevis inom fallskydd sanktionsavgifter för arbetsgivare. Reglerna gäller från två meters höjd. Det innebär till exempel att professionellt arbete med snöskottning, takläggning, montering av solceller eller andra uppdrag där arbetsmoment ska utföras på en höjd över två meter kräver kompetens inom fallskydd. Som privatperson är du inte skyldig att ha kunskap inom fallskydd, men är med en enkel onlineutbildning har du kunskap som kan rädda liv.

Få utbildning i fallskydd på engelska! ​​​​​​​Hos oss kan du få fallskyddsutbildning på engelska och online. Inga förkunskaper krävs. Boka!

När är det krav på fallskyddsutbildning?

Principen är att allt professionellt och yrkesverksamt arbete på högre höjder än två meter ska göras av yrkespersoner som har utbildning inom fallskydd. Det innebär också att personlig säkerhetsutrustning eller att skyddsräcke och annat fallskydd ska användas.
Idag tror många att vilken typ av rep eller sele som helst kan fungera som ett fullgott personligt skydd. Men även på låga höjder kan stora skador och svåra olyckor bli verklighet om en person blir hängande efter ett fall.

Vet du vad som kan hända om en person blir hängande efter ett fall? Om en person blir hängande i en sele kan blodtillförseln i venerna stoppas och genom det riskera att hjärta och hjärna får för lite syre. Det är en fälla som innebär svåra skador och stor risk för dödsfall. En smidig webbutbildning och utbildning online kan rädda liv. Anmäl dig här!

Läs mer: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/skydda-dig-mot-fallrisker-broschyr-adi698.pdf

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/forebyggande-att-valja-skyddsutrustning/fallskydd/

Kontakta oss

​​​​​​​info@admaskin.se
026-270400