YKB fortbildning för förare av tung lastbil i yrkestrafik

YKB

Från 1700 kr

exkl.moms per delkurs

YKB fortbildning ska uppdateras vart femte år.

Lagen som började gälla den 10 september 2009 säger att man måste ha sin YKB fortbildning uppdaterad vart femte år.
Den som tagit sitt C-kort efter 10 september 2009 och skall köra tung lastbil måste ha en särskild grundutbildning för att få sitt Yrkeskompetensbevis - YKB. Grundutbildningen är på minst 280 timmar för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare äldre än 21 år. Vi erbjuder inte denna grundutbildning utan hänvisar till t ex körskolorna.
 
Tog man sitt C-kort före 10 september 2009 är man undantagen kravet på grundutbildning. Men däremot krävs att man tar en fortbildningskurs inom sju år, alltså senast 10 september 2016. Dessa fortbildningskurser startar hos oss under november 2014.
 
Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år och man skall under den tiden genomgå en fortbildning som skall vara på minst 35 timmar. Fortbildningskursen kan genomföras, antingen vid samma tillfälle under en vecka, eller uppdelad på fem kurstillfällen om minst sju timmar. 
 
Yrkeskompetensbeviset skall sedan förnyas med dessa kurser vart femte år.
 
Vi samarbetar med Transportstyrelsen och säkerställer på så sätt att du får ut ditt YKB-bevis efter kursen.​​​​​​​
Särskilt viktigt att tänka på YKB vid utlandstrafik eftersom olika länder har olika övergångsregler.

De nya kraven på yrkeskompetensbevis - YKB -  införs samtidigt i 30 EES länder, nämligen i EU:s 27 medlemsstater samt i Norge, Island och Liechtenstein.

De stater som är EU-medlemmar är:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.