Vad är en validering?

Observera att en validering inte är en regelrätt utbildning utan mer en kontroll av dina yrkeskunskaper i maskinhantering.

För att kunna genomgå en validering av oss kräver vi att du redan kan köra och arbeta med maskinen och att du har gjort det ett tag. När du bokar valideringen får du en inloggningskod precis som till en utbildning men du kommer direkt till proven. Det är alltid minst två prov du skall skriva. 
Först provet ”Arbetsmiljö och säkerhet”. Det är lika för alla maskintyper och handlar om allmänna säkerhetsregler för arbete med maskiner.
Det andra är ”Maskinkännedom” och är inriktat på kännedom och arbetssätt för den maskintyp valideringen gäller.
I de fall du skall göra en validering för Hjullastare anläggning eller för Grävmaskin tillkommer ett tredje prov - ”Anläggning”. Det handlar om dina kunskaper i själva markarbetet. Bärighet, släntvinklar, utsättningsregler etc.