YKB-fortbildning hos AD Maskin

Våra YKB-fortbildningskurser är anpassade efter VVFS 2008:159 och godkända av Transportstyrelsen. YKB-fortbildningen omfattar minst 35 timmar och är uppdelad på 5 delkurser om en dag vardera.
 
Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
​​​​​​​ 
Man kan ju ha gått några av delkurserna hos andra utbildare och då behöver vi få se intygen från dessa kurser för att kunna utfärda ett slutgiltigt intyg för genomförd YKB-fortbildning. 

YKB - fortbildningskurs del 1 - Optimerad körning

Deltagaren skall få bättre kunskaper om både ekonomi och miljöpåverkan vid bränslebesparing.
 
Efter att kursen är genomförd skall deltagaren kunna optimera körningen för att spara både pengar och miljö. Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 1:1, 1:2 och 1:3 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.
 
Motsvarar utbildning
Volvo: Effektiv körning
​​​​​​​Scania: Modul B

YKB - fortbildningskurs del 2 - Godstransporter

Den här delen skall uppdatera deltagarens kunskaper om regler, bestämmelser och rutiner avseende lastsäkring, lastning och lossning. Kursen kan i viss mån anpassas efter bransch eftersom skillnader kan finnas mellan olika transportslag. Upplysning om ekonomiska villkor både för inrikes och utrikes transporter ingår i kursen.
 
Kursen skall ge deltagaren kunskaper om regler gällande lastsäkring, lastning och lossning samt kännedom om vilka villkor som gäller för lagliga transporter.
 
Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 1:4 och 3:7 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.
 
Motsvarar utbildning
Volvo: Trygga transporter
​​​​​​​Scania: Modul C

YKB - fortbildningskurs del 3 - Lagar och regler

Uppdatering om lagar och bestämmelser gällande arbetstider och kör-/vilotider vid både inrikes- och utrikes körning. Genomgång av regler för yrkesmässig trafik och de villkor som gäller för gods och transporter. Vi uppmärksammar bl a problem som människosmuggling och andra brott som sker vid gränsövergångar.
 
Efter utbildningen skall deltagaren kunna reglerna för både arbetstider och färdskrivare och känna till de bestämmelser som finns för transporter och gods.
 
Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 2:1, 2:2 och 3:2 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.
 
Motsvarar utbildning
Volvo: Transportbranschen & lagstiftning
​​​​​​​Scania: Modul A

YKB - fortbildningskurs del 4 - Ergonomi och hälsa

Upplysning om vikten av god hälsa (genom sömn, träning etc), ett så ergonomiskt riktigt arbetssätt som möjligt samt bra kosthållning.
 
Deltagaren skall efter utbildningen kunna förebygga och undvika fysiska risker och vara medveten om och uppmärksam på psykisk och fysisk förmåga.
 
Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 3:3 och 3:4 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.
 
Motsvarar utbildning
Volvo: Hälsa & ergonomi
​​​​​​​Scania: Modul D

YKB - fortbildningskurs del 5 - Säkerhet och kundfokus

Deltagaren skall kunna transportera gods på ett säkert och tryggt sätt och vara medveten om och uppmärksam på riskerna i olika trafiksituationer. Deltagaren skall efter kursen kunna bedöma krissituationer samt dessutom vara medveten om och kunna arbeta för det egna företagets profil och ha förstående för den egna rollen i mötet med kunder och medtrafikanter.
 
Utbildningen skall: 
  • Säkerställa förarens och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet samt belysa riskerna i trafiken.
  •  Ge kunskaper om agerande i krissituationer.
  •  Bidra till att företagets anseende på marknaden höjs och ge kunskaper om vikten av ett professionellt agerande.  
Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 3:1, 3:5 och 3:6 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.
 
Motsvarar utbildning
Volvo: Säker körning & kundfokus
Scania: Modul E