Info om Teleskoplastare


​​​​​​​En teleskoplastare används på många olika arbetsplatser och blir allt mer populär i Sverige då det är en väldigt mångsidig maskin som dels klarar av höga lyft men ändå klarar av tunga laster samt ofta har en hög transporthastighet när detta krävs. För att få köra teleskoplastare så kräver arbetsmiljöverket att du har teoretisk och praktisk dokumenterad kunskap vilket du får via denna kurs (validering) hos oss.
När du genomför vår kurs (validering) för teleskoplastare erhålles ett utbildningsbevis för maskinen i fråga som uppfyller arbetsmiljöverkets samt försäkringsbolagens krav på dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap och du kan sedan börja arbeta med denna maskin.

Validering = Vi validerar dina kunskaper, det betyder att vi dokumenterar dina kunskaper för maskinen i fråga och utfärdar sedan det utbildningsbevis som krävs för att arbeta med maskinen. Detta görs genom provskrivning och uppkörning med efterföljande genomgång.

Förkunskaper

För att boka denna kurs så krävs det att du som deltagare kan hantera teleskoplastaren samt att du känner dig väl förtrogen med maskinen innan du kommer till oss. 

Åldersgräns 18år.